Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes aitas korraldada Ida-Virumaa karjääripäeva „Targalt tulevikku 2016“

Greta Roosaar

dsc_0002

Novembri alguses toimus Ida-Virumaal kahel järjestikusel päeval üritus „Tagasi Tulevikku 2016“, mis oli suunatud Ida-Virumaal elavate gümnasistidele, kutseõppuritele, üliõpilastele, õpetajatele ning teistele huvilistele. Üritus toimus kahes linnas – Narvas ja Kohtla-Järvel.

Ürituse käigus arutati noorte tuleviku ja valikute üle, jagati informatsiooni õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta meil ja mujal ning tutvustati erinevaid võimalusi. Toimusid infomess, töötoad ja karjäärinõustamised, mille läbiviijateks olid oma ala parimad spetsialistid. Sihtasutuse Archimedes poolt korraldati üritusel kaks erinevat töötuba. Esimene neist tutvustas Euroopa vabatahtlikku teenistust ehk noore (17-30-aastane) võimalust töötada vabatahtlikuna mõnes Euroopa riigis ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Räägiti väga praktiliselt sellest, kuidas saada EVT vabatahtlikuks ning arutleti, mis sellest kõigest kasu võiks olla. Teine töötuba keskendus sellele, kuidas ja miks minna välismaale kõrgharidust omandama, millised on stipendiumivõimalused ning millised on juba välismaa kogemusega Ida-Virumaa noorte muljed ja kogemused oma välisõpingute perioodist.

dsc_0098Karjääripäeva „Targalt tulevikku“ viidi ellu Euroopa Parlamendi infobüroo eestvedamisel koostöös Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse, TÜ Narva Kolledži, TTÜ Virumaa Kolledži, sihtasutuse Archimedes, Eesti Töötukassa, Eesti Noorsootöö Keskuse, Eesti Avatud Noortekeskuste ühenduse, sihtasutuse Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Europassi, MTÜ-ga Mondo ja paljude teistega. Karjääripäev toimus eesti ja vene ning osaliselt ka inglise keeles. Kokkuvõtvalt saab lugeda need kaks päeva õnnestunuks. Noori huvilisi osales ohtralt. Narva puhul oli osalejaid üle 300,  Kohtla-Järvel osales 222 noort. Sellesse päeva panustas kokku 298 inimest, sh noored, õpetajad, vabatahtlikud, töötubade läbiviijad ning organiseerijad.

Populaarseimad postitused