Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

UURING: Erasmus+ õpirände tunnustamine omab kvaliteedi näitajana võtmetähtsust

Karol Sepik

Erasmus+ Taani, Läti, Poola, Rootsi ja Eesti riiklike büroode koostöös läbi viidud uuring oli pühendatud õpirände tunnustamisele kõrghariduses. Uuringu tulemused kinnitavad, et tunnustamisega seotud probleemid on universaalsed ja vajavad jätkuvat tähelepanu.

Uuring “Analysis of Academic Recognition for Higher Education Students Studying Abroad with the Erasmus+Program” hõlmas õppelepinguid, nende sõlmimist ja muutmist, kõikvõimalikke tunnustamisega seotud probleeme, Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS) kasutamist ning üliõpilaste rahulolu.

Lisaks võrreldi kolme aasta põhjal viie riigi hetkeolukordi ning kaardistati kõrgharidusmaastikust tulenevad erisused. Uuringus osalenud  riikide vahelised erisused ei ole väga suured, aga võrdlused annavad võimaluse olukorda paremini analüüsida ning õppida teiste positiivsetest kogemustest.

Õpirände kvaliteedi indikaatorina on tunnustamine võtmetähtususega. Euroopa Komisjoni ootus on saavutada aastaks 2020 Euroopa-sisese õpirände 100%line tunnustamine, kuid Erasmus+ 2015. ja 2016. aasta aruanded raporteerivad vastavalt 85% ja 83%. osas tunnustamist. Eesti õpirändurite tulemuste tunnustamise protsent jäi nendel aastatel vahemikku 69-79%.

Kokku analüüsiti 58 980 ankeeti ning osalenud riikidest oli kõige suurema osakaaluga Poola 55% – 32 113 ankeeti, järgnes Rootsi (18,1%), Taani(14,1%), Läti (10,2%) ning Eesti (3,2% – 1896 ankeeti).

Viie riigi võrdluses jäid Eesti ja Läti silma suurema Erasmus+ õpirändes osalenud üliõpilaste osakaalu poolest, vastavalt 2,2% ja 2,5% üliõpilaskonnast (Taani 1,5%,Poola 1%, Rootsi 0,9%, EU keskmine 1,6%) 2016. aasta andmetel. Uuringus osalenud riikides on üliõpilaste osalusaktiivsus kasvanud, välja arvatud Roostis.

Populaarseimad postitused