Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti haridus- ja teadussaavutuste rahvusvaheline tutvustamine suureneb

Sihtasutuse Archimedes algatus Study in Estonia, Research in Estonia algatus ning ingliskeelne portaal Estonian World alustavad koostööd, et maailmas senisest enam tutvustada Eestit kui õppimissihtkohta ning paika, mis hoolimata oma väiksusest paistab silma kvaliteetse õppekeskkonna, tipptasemel teadussaavutuste, suurepärase teadusinfrastruktuuri ja koostöövalmis teadlaskonnaga.

Viimastel aastatel on Eesti ülikoolidesse õppima tulnud tuhandeid välisüliõpilasi ning see arv suureneb. Niisamuti on kasvanud välisteadlaste arv viimase kümne aasta jooksul pea seitse korda. Ajal, mil Eesti rahvaarv on kahanemas ning elanikkond vananemas, muutub üha olulisemaks noorte talentide riiki meelitamine.

Eestis õppivate välistudengite arv peaks suurenema

Study in Estonia on eesmärgiks seadnud, et aastaks 2020 suureneb Eestis õppivate välistudengite arv praeguselt ligi 7 protsendilt 10 protsendini üliõpilaskonnast. Üha olulisemaks muutub välisüliõpilaste Eestisse tööle ja elama jäämine ka pärast õpinguid. Eesmärgiks on seatud, et aastaks 2020 jääb Eestisse tööle 30% siinsetest magistri- või doktoriõpingud lõpetanud välistudengist.

Samal ajal on tõusnud Eesti ülikoolide rahvusvahelistumine. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool on maailma ülikoolide edetabelites taseme poolest jõudnud esimese mõnesaja hulka.

Eesti teadus paistab rahvusvaheliselt silma

Eesti teadus paistab rahvusvaheliselt silma – ajavahemikul 2008-2012 ilmunud Eesti teadlaste artiklitest kuulus maailma 10% viidatumate hulka 13,51% (maailma keskmine 10%). Selle tulemusega on Eesti maailmas 20 parema seas. Enimviidatud valdkonnad on keskkonnateadused ja ökoloogia, bioloogia ja biokeemia, psühhiaatria ja psühholoogia, meditsiin, sotsiaalteadused, tehnikateadused, neuroteadus, molekulaarbioloogia ja geneetika, keemia, füüsika ja taime- ning loomateadused.

Eesti teadlased on edukad osalised ka Horisont 2020 projektides – maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm – tuues teadlase kohta pea kaks korda rohkem raha Eestisse kui Euroopa Liidu riigid (28) keskmiselt. Selle näitaja poolest oleme Euroopa Liidus neljandal kohal. Eestisse on tööle tulnud ka välisteadlasi. Viis peamist riiki, kust välisteadlased on tulnud, on Venemaa, Saksamaa, Itaalia, Soome ja India.

Uus ingliskeelne meediaväljund Eesti haridusele ja teadusele

Et Eesti haridust ja teadust rahvusvaheliselt kättesaadavamalt tutvustada, alustab ingliskeelses veebiportaalis Estonian World vastavateemaline rubriik, ingliskeelse nimega “Knowledge” (“Teadmised”), eesmärgiga jõuda sadade tuhandete lugejateni üle maailma.

Londonis 2012. aastal asutatud veebiportaal Estonian World on kõige loetum, populaarsem ja laiahaardelisem Eesti-teemaline ingliskeelne väljaanne, millel on üle poole miljoni lugeja kõikides riikides üle maailma (v.a. Põhja-Korea.)

Study in Estonia on sihtasutuse Archimedes algatus, mille eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö arendamine ning Eesti tutvustamine hea õppimise- ja töötamise sihtmaana.

Research in Estonia on Eesti Teadusagentuuri algatus, mille eesmärgiks on suurendada ja hoida Eesti teaduse mainet ja soodustada väliskoostööd.

Kontaktid:

Greta Roosaar
Sihtasutus Archimedes, Study in Estonia kommunikatsioonispetsialist
greta.roosaar@archimedes.ee
+372 5804 0822

 

Viimased uudised