Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eestlaste osalemine Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammides on kasvanud 61%

Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammi Erasmus+ vahehindamise raportist selgub, et eestlaste osalemine Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammides kasvas aastatel 2007-2013 61%. Osalejad hindavad saadud kogemust väga kõrgelt ning 97% neist peavad programmi mõju oluliseks. Euroopa Komisjoni hinnangul on Erasmus+ üks kolmest parema tulemusega tegevusest Euroopa Liidus.

„Erasmus+ on loonud tohutult uusi võimalusi eestlaste jaoks,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „See on toonud palju uusi teadmisi ja kogemusi Eesti haridusse ning aidanud seda muuta oluliselt rahvusvahelisemaks. Tänu Eramus+ programmile on Eesti hariduse kvaliteet kindlasti parem,“ tõdes minister Reps.

Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimehe Rait Toompere hinnangul on Erasmus+ programmis kujunenud suurepärane koostööplatvorm. „Eestist on osalenud Euroopa Liidu erinevates haridus- ja noorteprogrammides rohkem kui 85 tuhat inimest, kes oma kogemustega aitavad luua lisandväärtust Eestis,“ sõnas Toompere.

Üldhinnang programmile Erasmus+ ja eelnevatele programmidele Eestis on positiivne. Programmist eraldatavad toetused mängivad tähtsat rolli Eesti hariduselu ja noortevaldkonna arengus, sh rahvusvahelistumisel ja kvaliteedi tõstmisel. Programmide eelarved on olnud oluliseks täienduseks Eesti riigi muudele eelarvelistele vahenditele.

Euroopa Liidu hariduse- ja noorteprogrammide abil on kasvanud Eestis rahvusvaheline koostöö eelkõige noortevaldkonnas, mille abil on valdkond väga palju arenenud. Lisaks on loodud kontaktvõrgustikud, millega abil on leitud uusi koostöövõimalusi ja –vorme.

Euroopa Komisjon võttis vastu Erasmus+ ja selle eelkäijate vahehindamisaruande, mille kohaselt hinnatakse Erasmus+ programmi kui ühte efektiivseimat Euroopa Liidu tegevust. Aruandest selgub, et programm Erasmus+ motiveerib välismaal töötama või õppima ning arendama võõrkeeleoskus, samuti mõjutab positiivselt inimeste suhtumist õppimisse.

 

Taustainfo:

  • Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammides on viimase 20 aasta jooksul Archimedese vahendusel osalenud Eestist 85000 inimest. See tähendab umbes 15500 üliõpilast, 7000 kutseõppijat, 26000 noorteprojektides osalejat, 34200 haridus- ja noorsootöötajat ja 1600 Euroopa vabatahtlikku.
  • Eelmisel aastal tähistati 30 aasta möödumist Erasmuse programmi sünnist. Aastate jooksul on osalenud programmis enam kui 9 miljonit inimest.
  • Algsest üliõpilaste mobiilsusprogrammist on saanud Euroopa ja rahvusvahelise õpirände ja koostöö platvorm, mis ühendab erineva taustaga inimesi. Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.
  • Eestis rakendab Erasmus+ programmi riikliku agentuurina Sihtasutus Archimedes.

 

Raportid

.

Uudise originaal Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Lisainfo:

Karol Sepik

karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised