Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EKKA võõrustas töövarjusid Jaapanist ja Malaisiast

26. oktoobrist 3. novembrini väisasid Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri Haridus- ja toovarjudTeadusministeeriumi ning EKKA ühisprojekti raames töövarjud Jaapanist ja Malaisiast. Projekt on suunatud Aasia ning Euroopa Liidu liikmesriike, Šveitsi ja Norrat ühendava dialoogiplatvormi ASEM Aasia liikmesriikide kvaliteedivaldkonna spetsialistidele ning selle eesmärgiks on pakkuda Aasia riikide kvaliteediekspertidele võimalust tutvuda kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtete ja praktikatega Eestis, aga ka Euroopas laiemalt.

EKKAs olid koostööprojekti raames külas Sayaka Adachi Jaapani kvalifikatsioonide tunnustamise ja kvaliteediagentuurist ning Malaisia kvalifikatsiooniagentuuri kunstide- ja humanitaarvaldkonna akrediteerimisüksuse direktor Zubaidah Aman.

Töövarjudel oli pea poolteist nädalat kestva õppevisiidi käigus võimalik tutvuda Eesti kõrghariduse hindamise süsteemiga nii teoorias kui praktikas – lisaks hindamissüsteemist ülevaate saamisele osalesid töövarjud vaatlejatena muusika- ja teatrikunsti hindamiskülastustel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Lisaks EKKA ja laiemalt SA Archimedes tegevusega tutvumisele kohtuti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kutsekoja ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) esindajatega ning osaleti ühepäevasel EKKA ning Horvaatia Teadus- ja Kõrgharidusagentuuri (ASHE) ühisseminaril.

Eelmisel aastal osalesid samalaadses EKKA töövarjuprojektis kolleegid Vietnamist ja Taist.

Viimased uudised