Sihtasutus Archimedes Contact Search

Application deadlines

Apr
1
Sat
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi tähtaeg
Apr 1 @ 12:00 am – May 1 @ 11:45 pm

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.

Stipendiaatideks võivad olla nii Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida, kui Eesti päritolu välisriikide kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes kasutavad stipendiumi oma tasemeõpingute osaliseks rahastamiseks.
Stipendiumi võib kasutada õppetöös ja praktikal osalemiseks, doktorantide puhul ka individuaalseks tööks, laboris töötamiseks, välitöödeks ja konsultatsioonideks. Stipendiumi on võimalik saada üks kord vastava taseme õpingute jooksul. 

2017/2018 õppeaastal on stipendiumi taotlemise tähtaegadeks 1. mai 2017 ja 1. oktoober 2017.

Mõlemal juhul võib välismaal viibida perioodil 1. augustist 2017 kuni 30. septembrini 2018. Stipendiumiperiood ei saa alata enne stipendiumiotsuse langetamist. Välisõpingute perioodil peab vastuvõtvas kõrgkoolis toimuma aktiivne õppetöö.

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valisopingute-stipendiumKristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392). Tähtaegade meelespidamiseks, nõuanneteks ja kiireteks küsimusteks soovitame jälgida ka meie Facebook lehte

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi tähtaeg
Apr 1 @ 12:00 am – May 1 @ 11:45 pm

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kahes kategoorias.

  • Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
  • Keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

Rahvuskaaslaste programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona (e-mail: annela.oona@archimedes.ee, tel. 730 0392).

May
17
Wed
Kutsehariduse õpirände harta taotlemine
May 17 @ 5:30 pm – 5:30 pm

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, kuid samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

 

 

Kes saab harta taotluse esitada?

Kutsehariduse õpirände harta taotluse võib esitada:

• Eestis asutatud organisatsioon, mille tegevusvaldkond on seotud kutsehariduse või -koolitusega. Taotluse  esitab organisatsioon individuaalselt soovides saata õpirändele oma õpilasi ja haridustöötajaid.
• konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest kutsehariduse valdkonnas tegutsevast Eesti asutusest. Taotluse esitab üks konsortsiumi liikmetest (koordinaator) ülejäänud liikmete kirjaliku volikirja alusel. Kõik konsortsiumi liikmed saavad saata õpirändele vaid oma organisatsiooni õpilasi ja haridustöötajaid.

Milline on harta taotlemise ajakava?

Taotluste esitamise tähtaeg: 17.mai 2017
Harta taotluste hindamine: juuni-august 2017
Harta omanike väljakuulutamise: septembri lõpp 2017