Sihtasutus Archimedes Contact Search

Application deadlines

Feb
1
Thu
Erasmus+ Euroopa-sisene ja üleilmne üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
Feb 1 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Kõrghariduse valdkonnas pakub Erasmus+ võimalusi Euroopa siseseks õpirändeks ja üleilmseks õpirändeks.

Erasmus+ Euroopa sisest õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta.

Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta. Nii sissetuleva- kui ka väljamineva õpirände jaoks esitab taotluse Eesti kõrgkool. Eraisikud toetust taotleda ei saa. Üks asutus saab individuaalselt esitada taotlusvoorus ainult ühe taotluse.

Täpsem info meie hariduse rahvusvahelistumise agentuuri veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-korghariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Erasmus+ kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
Feb 1 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Õpirändeprojektides kutsehariduses toetatakse tegevusi:

kutseõppe tasemeõppe õpilaste või äsja lõpetanute praktikaks;

kutseharidustöötajate õpirändeks.

Kutseharidustöötajate õpiränne:

•) praktiline õppimiskogemus erialane praktika, töövarjuks või vaatluspraktikale minek

•) õpetamine välisriigi kutseõppeasutuses

Õpiränded peavad olema seotud saatva asutuse pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama asutuse vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Õpirändes saavad osaleda taotleva asutuse töötajad. Ettevõtete, avaliku või kolmanda sektori töötajaid on võimalik saata õpetama vastuvõtvasse kooli. Samuti on võimalik kutsuda mõne programmiriigi ettevõtte spetsialist oma kooli õpetama.

Täpsem info meie hariduse rahvusvahelistumise agentuuri veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-kutsehariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Erasmus+ täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
Feb 1 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse haridustöötajatele kolme tegevust:

 • praktiline õppimiskogemus töövarjuna jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis kolleegide igapäevatööd
 • haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil
 • õpetamine, koolituse/seminari läbiviimine vastuvõtvas asutuses

Õpiränded peavad olema seotud saatva asutuse pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama asutuse vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva asutuse töötajad.

Täpsem info veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-taiskasvanuhariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Erasmus+ üldhariduskooli töötajate õpirände taotlustähtaeg
Feb 1 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Üldhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse kolme liiki tegevusi haridustöötajatele:

•) praktiline õppimiskogemus töövarjuna jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis kolleegide igapäevatööd

•) haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil

•) õpetamine vastuvõtvas koolis

Õpiränded peavad olema seotud kooli pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama kooli vajadusi. Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva. Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva kooli töötajad.

Täpsem info veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-uldhariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Nordplus programmi taotluste esitamise tähtaeg
Feb 1 @ 11:45 pm – 11:45 pm

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.
1. veebruaril ootavad taotlusi kõik Nordplusi allprogrammid:
* Nordplus juunior
* Nordplus kõrgharidusprogramm
* Nordplus täiskasvanuharidusprogramm
* Nordplus horisontaalprogramm
* Nordplus keeleprogramm

Lisainfo:
http://www.nordplusonline.org/News2/CALLS/Call-for-applications-to-Nordplus-2018
http://haridus.archimedes.ee/nordplus

Feb
8
Thu
Erasmus+ kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine (KA2) (Capacity Building in HE)
Feb 8 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamise alltegevust viib ellu Euroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA).

Kõik täpsem info meetme kohta EACEA kodulehel:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

Feb
15
Thu
Noortevaldkonna Erasmus+ taotlustähtajad
Feb 15 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Noortevaldkonna projektitaotlusi on võimalik esitada KOLMEKS TÄHTAJAKS AASTAS.

Need on:

 • 15. veebruar
 • 26. aprill
 • 4. oktoober

Taotlus peab olema esitatud tähtaegselt. Mida varem tegutsed, seda rohkem närvirakke jääb hiljem projekti elluviimiseks. Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta, nt on abikõlbmatud projektid, mis on esitatud ka 1 sekund hiljem ehk kell 13.00.01.

15. veebruariks on võimalik esitada projektitaotlusi kolmes kategoorias:

 • Noorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1)
 • Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (KA2)
 • Noorte osalusprojektid (KA3)

Noorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1) ja noorte osalusprojektid (KA3) projektid peavad algama vahemikus 1.05.-30.09.2018.

Strateegilise koostööga seotud projektid noortevaldkonnas (KA2) peavad algama vahemikus 1.06.-30.09.2018.

Rohkem infot:
http://noored.ee/rahastus/taotlemine/taotlustahtajad/

 

 

Apr
26
Thu
Noortevaldkonna Erasmus+ taotlustähtajad
Apr 26 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Noortevaldkonna projektitaotlusi on võimalik esitada KOLMEKS TÄHTAJAKS AASTAS.

Need on:

 • 15. veebruar
 • 26. aprill
 • 4. oktoober

Taotlus peab olema esitatud tähtaegselt. Mida varem tegutsed, seda rohkem närvirakke jääb hiljem projekti elluviimiseks. Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta, nt on abikõlbmatud projektid, mis on esitatud ka 1 sekund hiljem ehk kell 13.00.01.

26. aprilliks on võimalik esitada projektitaotlusi kolmes kategoorias:

 • Noorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1)
 • Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (KA2)
 • Noorte osalusprojektid (KA3)

Noorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1) ja noorte osalusprojektid (KA3) projektid peavad algama vahemikus 1.08.-31.12.2018.

Strateegilise koostööga seotud projektid noortevaldkonnas (KA2) peavad algama vahemikus 1.09.-31.01.2019.

Rohkem infot:
http://noored.ee/rahastus/taotlemine/taotlustahtajad/