Sihtasutus Archimedes Contact Search

Application deadlines

Mar
26
Tue
Erasmus+ strateegilise koostöö projektide taotlustähtaeg
Mar 26 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg-, täiskasvanuhariduse ja noorsootöö valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Strateegilise koostöö peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Täpsem info meie hariduse rahvusvahelistumise agentuuri veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Mar
30
Sat
DAAD stipendiumid
Mar 30 all-day

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub 2019/2020 õppeaastal Saksamaal õppimiseks või uurimustöö tegemiseks järgmisi stipendiume:

  • stipendiumid akadeemikutele ja teadlastele;

  • õppereisid Saksamaale;

  • stipendiumid doktorantidele ja noortele teadlastele;

  • stipendium endistele DAAD-stipendiaatidele.

Rohkem infot siin.

Apr
1
Mon
Hiina stipendium
Apr 1 all-day

Hiina RV pakub stipendiume (13) bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks, Hiina keele õppeks ning teadustööks. 2019. õppeaastaks pakub Hiina valitsus stipendiumi ka meditsiiniõpinguteks magistritasemel (3). Rohkem infot siin.

Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumi tähtaeg
Apr 1 all-day

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga suurendada rahvusvahelise kogemusega spetsialistide osakaalu Eesti kõrgkoolides, avalikus sektoris ja ettevõtetes, sh valdkondades, mida Eestis õppida ei saa. Täpsem info kraadiõppe lehekülgedel

Erasmus Mundus ühisõppekavad – ELi-Jaapani ühine projektikonkurss
Apr 1 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Erasmus Mundus ühisõppekavad – ELi-Jaapani ühine projektikonkurss

Taotlustähtaeg: 1. aprill 2019 kell 13:00 (Brüsseli aeg: 12:00) projektidele, mis saavad alguse vahemikus 01.08.2019 – 31.10.2019.

Täpsem taotlemiseks vajalik info:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees_en

Apr
10
Wed
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Apr 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Apr
25
Thu
EMP/Balti teaduskoostööprogrammi kõrghariduse koostööprojektid
Apr 25 @ 4:00 pm – 4:00 pm

Programmi eesmärk on suurendada inimkapitali ning teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi koostööprojekte Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel.

Koostööprojektide eesmärk on panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalne väljund), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks või panustades kõrghariduse ja töömaailma integreerimisse. Samuti on eesmärk õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite lühiajalise õpirände võimaldamine. Projektid peavad sisaldama minimaalselt kaks partnerit: üks Eestist ja üks doonorriigist.

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/koostooprojektid

EMP/Balti teaduskoostööprogrammi kõrgkoolidevaheline õpiränne
Apr 25 @ 4:00 pm – 4:00 pm

Programmi eesmärk on suurendada inimkapitali ning teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi koostööprojekte Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel.

See tegevus toetab partnerkõrgkoolide töötajate ametialast arengut kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegiliste eesmärkidega, tõstab töötajate erialast ning õpetamise alast kompetentsi ning uuenduslikkust ja oskust õpetamise kvaliteeti parandada ning edendab Eesti ja doonorriikide kõrgkoolide vahelist koostööd. Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgharidusasutused.
Lubatud tegevused:
 Kõrgkoolide õppejõudude (mõlemas suunas) ja teiste partnerasutuste töötajate (suunaga Eestisse) õpiränne kõrgkooli õpetama
 Kõrgkoolide töötajate õpiränne partnerriigis toimuvale koolitusele (suunaga Eestist välja)

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/opirandeprojektid

 

May
1
Wed
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi tähtaeg
May 1 all-day

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures. Täpsem info meie välisõpingute lehekülgedel

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi tähtaeg
May 1 all-day

Rahvuskaaslaste stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel. Täpsema info meie Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi lehekülgedel