Sihtasutus Archimedes Contact Search

Application deadlines

Oct
1
Sun
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendium
Oct 1 @ 9:52 am – 11:45 pm

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures.

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valisopingute-stipendium

Stipendium Estophilus
Oct 1 @ 9:54 am – 11:45 pm

Stipendiumi võivad taotleda välisriikide kodanikest välisriikide kõrgkoolide magistrandid, doktorandid ning doktorikraadiga uurijad Eestis viibides Eestit käsitleva uurimistöö kirjutamiseks või selleks materjali kogumisel. 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/stipendium-estophilus

Oct
15
Sun
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) külalisloengute toetus
Oct 15 @ 12:01 pm – 11:45 pm

Külalisloengute toetust võivad taotleda väliskõrgkoolid, kus õpetatakse eesti keelt ja kultuuri. Tavapäraselt on taotluse koostajaks ja külalislektori vastuvõtjaks väliskõrgkooli eesti keele õppejõud. Toetuse summad on leitavad toetuse juhendist.

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule

Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektorite stipendiumi taotlustähtaeg
Oct 15 @ 12:03 pm – 11:45 pm

Stipendiumi Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektoritele võivad taotleda Ungari kõrgkoolides töölepingu alusel täistööajaga töötavad eesti keele ja kultuuri õppejõud. 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) Eesti teemaliste loengute toetus
Oct 15 @ 11:45 pm – 11:45 pm

Eesti teemaliste loengute toetust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Välismaalasest taotleja peab oskama eesti keelt vähemal B1 tasemel, mis võimaldab taotlejal täita ja esitada eestikeelsed dokumendid. 

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/valisulikoolile-ja-oppejoule