Valmis Põhja-ja Baltimaade vastuvõtu juhend

Põhja- ja Baltimaade ENIC/NARIC keskustel on valminud kõrgkoolide vastuvõtuspetsialistidele suunatud Põhja-ja Baltimaade vastuvõtu juhend (The Nordic-Baltic Admission Manual), mille leiab leheküljelt http://www.nordbalt.org.

Juhend on abimaterjaliks üliõpilaskandidaatide vastuvõtul ja kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamisel ning aitab kaasa sellele, et Põhja-Balti regiooni kvalifikatsioonid oleksid tunnustatud automaatsemalt ja ladusamalt. Projekti aluseks on töö nn rajaleidja rühmas, kes soovitas regionaalset koostööd kui olulist sammu automaatse tunnustamise süsteemi loomise suunas Euroopas.

Põhja- ja Baltimaade keskused edastavad nüüd informatsiooni oma riigi kõrgkoolide vastuvõtuspetsialistidele. Juhend, mis sisaldab teavet Põhja- ja Baltimaade haridussüsteemide, kraadide, kvalifikatsiooniraamistiku tasemete, õpiväljundite, õppekava mahu, regiooni kvalifikatsioonide võrdluse kohta, on vajalik ka ENIC/NARIC keskustele teistes riikides.