Nõutavad dokumendid

Välisriigi haridusdokumendi hindamiseks tuleb Eesti ENIC/NARIC keskusele esitada:

  • avaldus välisriigi õppeasutuses omandatud haridusdokumendi hindamise kohta. Avalduse vorm eesti keelesinglise keeles või vene keeles (täidetavad arvutis, pdf formaadis; vajadusel laadige fail alla);
  • isikut tõendav dokument või väljavõte selle isikuandmetega lehest;
  • kõrgharidusele juurdepääsu võimaldava, kõrgharidust või õppeperioodi läbimist tõendava dokumendi originaal või kinnitatud koopia;
  • eelpool nimetatud haridusdokumendi tõlge eesti, inglise või vene keelde. Tõlge peab olema tehtud haridusdokumendi väljastanud õppeasutuse või tõlkimiseks pädeva isiku või asutuse poolt;
  • akadeemilise õiendi, hinnetelehe jm haridusdokumendiga kaasnevate teiste lisadokumentide originaalid või kinnitatud koopiad;
  • akadeemilise õiendi, hinnetelehe jm haridusdokumendiga kaasnevate teiste lisadokumentide tõlked eesti, inglise või vene keelde. Tõlked peavad olema tehtud haridusdokumendi väljastanud õppeasutuse või tõlkimiseks pädeva isiku või asutuse poolt;
  • kõrgharidust tõendava dokumendi hindamise korral kõik eelnevad keskharidusele järgnevad haridust tõendavad dokumendid koos nendega kaasnevate lisadokumentidega.

Dokumentide kinnitatud koopiad võib saata posti teel Eesti ENIC/NARIC keskus, SA Archimedes, L.Koidula 13a, Tallinn 10125. Samal aadressil võib esitada dokumendid isiklikult tööpäeviti 9.00-17.00. Välisriigi haridusdokumente ei ole võimalik esitada elektrooniliselt.

Vastuse andmise aeg

Eesti ENIC/NARIC keskus annab taotlejale kirjaliku vastuse 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide esitamist. Tähtaja ületamisel teavitatakse hindamise taotlejat kirjalikult vastuse viibimisest ja selle põhjusest.

Tasu

Välisriigi haridusdokumentide hindamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on tasuta.