Diploma Supplement

Eesti- ja ingliskeelne diplomilisa (Diploma Supplement) on ühtlustatud struktuuriga dokumendid, mis väljastatakse õpingute lõpul koos diplomiga. Diplomilisa eesmärk on suurendada kvalifikatsioonide mõistmist ning lihtsustada tunnustamist. Diplomilisa sisaldab informatsiooni õpingute ja kvalifikatsiooni olemuse, taseme, konteksti, sisu ja staatuse kohta. Dokumendi struktuur on välja töötatud koostöös UNESCO/CEPES, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni poolt.

Eesti ülikoolid väljastavad ingliskeelset diplomilisa kõigile ülikooli lõpetajatele, kes on õppinud uue õppekava alusel (nn 3+2 süsteemis) alates 1.jaanuarist 2004.a. Paljud ülikoolid väljastavad diplomilisa ka ülikooli varemlõpetanutele tagasiulatuvalt.

Kõrgharidussüsteemi kirjeldus akadeemilisel õiendil eesti keeles ja inglise keeles.

Lisainformatsioon:

Euroopa Komisjoni lehelt