ECTS

Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System) loodi 1989. aastal Euroopa Liidu koostööprogrammi Erasmus raames eesmärgiga lihtsustada vahetusüliõpilaste välismaal läbitud õpingute tunnustamist ja ainepunktide ülekandmist. Ainepunktisüsteem on viis arvestada õppekavaga määratud õppemahtu.

Aastaks 2006 on ECTS muutunud kõige enam kasutatavaks ainepunktisüsteemiks Euroopas.

Kokkuleppeliselt võrdsustati üliõpilase aastane töökoormus kõikjal 60 ECTS ainepunktiga.

Eestis on ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse muutmise seadusega üliõpilase õppeaasta jooksul tehtava töö piirmääraks seatud 1560 tundi. Seega võrdub 1 Euroopa ainepunkt Eestis üliõpilase poolt tehtud 26 tunni tööga.

Ülikooliseadus ja Rakenduskõrgkooliseadus lubab Eesti ja Euroopa ainepunktisüsteemi paralleelset kasutamist. Eesti kõrgkoolid läksid täielikult Euroopa ainepunktisüsteemile üle minna 2009/2010. õppeaastal.

Info Euroopa ainepunktisüsteemi ECTS kohta:

Euroopa Komisjoni lehelt

ECTS Users’ Guide (2015)

Celebrating ECTS and diploma supplement label holders 2009-2013 (2015)

Euroopa Komisjoni projekt Tuning Educational Structures in Europe