Kvalifikatsiooniraamistik

Bologna protsessis osalevad riigid on võtnud endale kohustuse luua rahvuslikud kvalifikatsiooniraamistikud 2010. aastaks. Rahvuslikud kvalifikatsiooniraamistikud peaksid olema võrreldavad üldise Euroopa Kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistikuga. Kvalifikatsiooniraamistike eesmärk on muuta Euroopa eri riikide kõrghariduskvalifikatsioonid paremini mõistetavateks nii kõrgkoolidele kui ka tööandjatele ning soodustada välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise lihtsustamist ning mobiilsust Euroopas.

Bologna Jätkugrupi Kvalifikatsiooniraamistiku töögrupi aruanne – A Framework of Qualifications of The European Higher Education Area (2005)

Euroopa Kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistik – The framework of qualifications for the European Higher Education Area

Eesti kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistik – Kõrgharidusstandard