Kõrgkoolid

Avalik-õiguslikud ülikoolid

Eesti Kunstiakadeemia (Estonian Academy of Arts)
Eesti Maaülikool (Estonian University of Life Sciences)
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estonian Academy of Music and Theatre)
Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn University of Technology)
Tallinna Ülikool (Tallinn University)
Tartu Ülikool (University of Tartu)

Eraülikool

Estonian Business School

Riigi rakenduskõrgkoolid

Eesti Lennuakadeemia (Estonian Aviation Academy)
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (The Estonian National Defence College)
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (Lääne-Viru College)
Sisekaitseakadeemia (Estonian Academy of Security Sciences)
Tallinna Tehnikakõrgkool (Tallinn College of Engineering)
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Tallinn Health Care College)
Tartu Kõrgem Kunstikool (Tartu Art College)
Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Tartu Health Care College)

Erarakenduskõrgkoolid

Arvutikolledž (Computer Science College)
EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar (Theological Seminary)
EELK Usuteaduse Instituut (Theological Institute of the Estonian Evangelical Lutheran Church
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences)
Eesti Infotehnoloogia Kolledž (Estonian Information Technology College)
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar (Baltic Methodist Theological Seminary)
Euroakadeemia (Euroacademy)

Riigi kutseõppeasutused
õigusega pakkuda rakenduskõrgharidust

Tallinna Majanduskool (Tallinn School of Economics)
Võrumaa Kutsehariduskeskus (Võru County Vocational Education Training Centre)