Kontaktpunktid

Reguleeritud kutsete kohta informatsiooni paremaks pakkumiseks on kõigis Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikides loodud välisriigi kutsealase tunnustamise kontaktpunktid.

Reguleeritud kutse – või ametialal töötamiseks teises riigis tuleb esmalt kontakteeruda vastava riigi infokeskusega, kes annab informatsiooni reguleeritud kutsete, pädevate asutuste, taotlusprotseduuri, vajalike dokumentide jms kohta.

Lisainfot kutsealase tunnustamise kohta saab ka Euroopa kesksetest infoportaalidest:

EK siseturu ja teenuste peadirektoraat  (s.h. reguleeritud kutsealade andmebaas)

Europe Direct

EURES (Euroopa Tööalase Liikuvuse Portaal)

Teie Euroopa

ENIC-NARIC.net

Infomaterjal kutsealase tunnustamise kohta Euroopa Liidus:

KASUTUSJUHEND: Direktiiv 2005/36/EÜ (Kõik, mida soovite teada kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta)