Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

ENIC/NARIC võrgustiku koostöö võitluses võltsdiplomite ja diplomiveskitega

Pea kaks aastat osales Eesti ENIC/NARIC keskuse välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva Euroopa Komisjoni projektis FRAUDOC (Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators).

FRAUDOC  on projekt, mis on pühendatud võltsingute ja pettuste problemaatikale välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas. Projekti raames valmis kaks välisriigi kvalifikatsioonide hindajate tööd hõlbustavat publikatsiooni:

Guide on Diploma Mills and other dubious institutions (pdf), mis on suunatud välisriigi kvalifikatsioonide hindamisega seotud osapooltele nagu ülikoolid, tööandjad, avalik sektor.
Handbook on Document Fraud for Credential Evaluators, mis on kättesaadav ainult ENIC/NARIC keskuste töötajatele.

FRAUDOC konsortsiumi kuuluvad Eesti, Itaalia, Portugali, Rootsi, Taani ning Belgia Flandria piirkonna NARIC keskused.

Viimased uudised