Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kristjan Jaagu välissõidu stipendium

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni üks kuu pikkust (3-30 päeva) välismaal viibimist. Lähetuse kogukestvus ei tohi olla pikem kui 30 päeva.

Loe lähemalt stipendiumi taotlemise tingimustest hariduse rahvusvahelistumise agentuuri lehelt:
http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/kristjan-jaak/kristjan-jaagu-valissoidu-stipendium/