Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erasmus+ kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne

When:
2019-02-12 @ 1:00 pm – 1:00 pm
2019-02-12T13:00:00+02:00
2019-02-12T13:00:00+02:00

Õpirändeprojektides kutsehariduses toetatakse tegevusi:

kutseõppe tasemeõppe õpilaste või äsja lõpetanute praktikaks;

kutseharidustöötajate õpirändeks.

Kutseharidustöötajate õpiränne:

•) praktiline õppimiskogemus erialane praktika, töövarjuks või vaatluspraktikale minek

•) õpetamine välisriigi kutseõppeasutuses

Õpiränded peavad olema seotud saatva asutuse pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama asutuse vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Õpirändes saavad osaleda taotleva asutuse töötajad. Ettevõtete, avaliku või kolmanda sektori töötajaid on võimalik saata õpetama vastuvõtvasse kooli. Samuti on võimalik kutsuda mõne programmiriigi ettevõtte spetsialist oma kooli õpetama.

Täpsem info meie hariduse rahvusvahelistumise agentuuri veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-kutsehariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00