Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erasmus+ üldhariduskooli töötajate õpirände taotlustähtaeg

When:
2019-02-12 @ 1:00 pm – 1:00 pm
2019-02-12T13:00:00+02:00
2019-02-12T13:00:00+02:00

Üldhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse kolme liiki tegevusi haridustöötajatele:

•) praktiline õppimiskogemus töövarjuna jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis kolleegide igapäevatööd

•) haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil

•) õpetamine vastuvõtvas koolis

Õpiränded peavad olema seotud kooli pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama kooli vajadusi. Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva. Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva kooli töötajad.

Täpsem info veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-uldhariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00