Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kontaktid

Sihtasutus Archimedes, reg nr 80011561. Aadress: Koidula 13a, 10125 Tallinn.

Tallinna kontor
L.Koidula 13a, 10125 Tallinn
Tel 699 9399
E-post info@archimedes.ee

Tartu kontor
Väike-Turu 8, 51004 Tartu
Tel 730 0800
E-post info@archimedes.ee

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur
Toompuiestee 30, 10149 Tallinn
Tel 640 0455
E-post ekka@archimedes.ee

JUHATUS | ADMINISTRATIIVOSAKOND | FINANTSOSAKOND | EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR | NOORTEAGENTUUR | AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR | HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR | KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND | STRUKTUURITOETUSTE AGENTUUR | VÄLISTURUNDUSE AGENTUUR |
JUHATUS
Hanno Tomberg
Tallinn
Tel 699 6494
juhatuse liige
Rait Toompere
Tallinn
Tel 699 9399
juhatuse esimees

ADMINISTRATIIVOSAKOND
Tõnis Eelma
Tel 730 0123
võrguadministraator
Jaak Evert
Tel 730 0712
siseaudiitor
Indrek Masing
Tel 626 8966
andmeanalüütik
Reti Merila
Tel 626 8988
infohalduse juht
Ülle Must
Tel 730 0801
arendusjuht
Birgit Püss
Tel 626 8989
personalijuht
Anu Raamatinfo- ja varahalduse spetsialist
Eve Toomsalu
Tel 730 0800
haldusspetsialist
Raimond Viiding
Tel 697 9235
jurist
Kirsi Viikholm-Karu
Tel 699 6491
kvaliteedijuht-administratiivosakonna juhataja

FINANTSOSAKOND
Raamatupidamisbüroo
Piret Audova
Tel 730 0600
vanemraamatupidaja
Regina Borissova
Tel 730 0806
vanemraamatupidaja
Ene Kalmets
Tel 697 9224
vanemraamatupidaja
Taivo Kurvits
Tel 730 0607
eelarvejuht, vanemraamatupidaja
Hely Leppik
Tel 512 4210
vanemraamatupidaja
Inga Lubi
Tel 730 0125
vanemraamatupidaja
Külli Lumiste
Tel 730 0602
vanemraamatupidaja
Ene Palgi
Tel 730 0601
vanemraamatupidaja
Malle Peedo
Tel 730 0805
finantsosakonna juhataja, pearaamatupidaja
Liina Thalfeldt
Tel 730 0399
vanemraamatupidaja
Toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Margus Liiv
Tel 699 9394
finantsspetsialist
Erasmus+ noortevaldkond
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Mariliis Poopuu
Tel 697 9227
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Katriin Ranniku
Tel 697 9228
finantsspetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo juhataja

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR
Toompuiestee 30 (II korrus), Tallinn 10149 , ekka@archimedes.ee
Tiia Bach
Tel 640 0455
Mob 5660 6419
hindamiskoordinaator
Hillar Bauman
Tel 640 0458
Mob 5392 2520
hindamisjuht
Evelin Kattai
Tel -
Mob 551 2888
Hindamiskoordinaator
Marge Kroonmäe
Tel 640 0456
Mob 507 8423
hindamisjuht
kutseharidus
Kaija Kumpas-Lenk
Tel -
Mob 5342 0726
Arendusjuht
Karin Laansoo
Tel 640 0454
Mob 56962075
infojuht
Liia Lauri
Tel 640 0452
Mob 5665 1709
hindamisjuht
Jekaterina Masenko
Tel -
Mob 5903 2163
Hindamiskoordinaator
Heli Mattisen
Tel 640 0453
Mob 517 8197
juhataja
Ene Palgi
Tel 730 0601
vanemraamatupidaja
Margit Puik
Tel -
Mob 521 3996
kutseõppe hindamiskoordinaator
Kutseõppe akrediteerimise hindamiskomisjonide töö koordineerimine
Reet Taimsoo
Tel 640 0459
Mob 5039701
kutseõppe koolitusjuht

NOORTEAGENTUUR
Koidula 13a, 10125 Tallinn, faks 697 9226, http://euroopa.noored.ee/
Melissa Anson
Tel 697 9222
Euroopa Solidaarsuskorpuse koordinaator
Liisi Erlang-Selgal
Tel 697 9238
kvaliteedi koordinaator
Meelika Hirmo
Tel 697 9232
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Carmen Kaljulaid
Tel 697 9236
sekretär-assistent
Marit Kannelmäe-Geerts
Tel 697 9234
asejuhataja
Mirjam Kodi
Tel 626 8971
konsultant
Reet Kost
Tel 697 9220
juhataja
Anna Kuzina
Tel 697 9217
koolitustegevuse projektijuht
Kristi Prik
Tel -
kommunikatsioonispetsialist
Anastassia Putškova
Tel 626 8990
Erasmus noortevahetuste, noortealgatuste ja noorte osalusprojektide koordinaator
Maari Põim
Tel -
projektijuht
Kristi Raudlepp
Tel 626 8970
koolitustegevuste spetsialist
Regina Rähn
Tel -
kommunikatsioonispetsialist
Triin Saulep
Tel 697 9223
koolitustegevuse spetsialist
Siiri Sisas
Tel -
andmesisestaja
Anni Tetsmannprogrammi Noortekohtumised koordinaator
Karin Öövel
Tel 699 6493
programmijuht
Salome Šakarašvili
Tel 697 9231
koordinaator

AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR
Koidula 13a, 10125 Tallinn, faks +372 697 9226, http://archimedes.ee/enic
Airi Annama
Tel 626 8979
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Margit Brückel
Tel 697 9216
infospetsialist
Akadeemiline tunnustamine
Aleksandr Graf
Tel 626 8976
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Marina Klementjeva
Tel 697 9214
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Ulvi Maamees
Tel 699 9393
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Gunnar Vaht
Tel 697 9215
agentuuri juhataja

HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR
L.Koidula 13a, 10125 Tallinn, http://haridus.archimedes.ee
Regina Borissova
Tel 730 0806
vanemraamatupidaja
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Anne Hütt
Tel 699 6497
agentuuri juhataja
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Katrin Kiisler
Tel 730 0710
asejuhataja
Tiina Lipp
Tel 697 9218
kommunikatsioonispetsialist
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Margit Rammo
Tel 626 8973
Euroguidance programmi juht
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo juhataja
Kai Treier
Tel 730 0717
analüütik
Hilde Vonder
Tel 699 9399
sekretär-assistent
Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo
Elina Aslett
Tel 697 9239
vanemspetsialist
Erasmus+ üld- ja täiskasvanuhariduse õpiränne
Ivika Enula
Tel 697 9213 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) üldhariduses
Made Kirtsi
Tel 697 9212
büroo juhataja
Erasmus+, ECVET, võõrkeelealase teo konkurss, Nordplus keeleõpe
Kerli Liivak
Tel 699 9390
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, Erasmus+ kvaliteedikoordinaator
Kristiina Lutsar
Tel 697 9233 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) täiskasvanuhariduses, Nordplus täiskasvanuhariduses, Nordplus juunior
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
peaspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, kutsehariduse õpirände harta
Asse Sild
Tel 699 9398
vanemspetsialist
Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse õpiränne, Erasmus+ kontaktseminarid, riiklik programm ""Eestikeelsed kõrgkooliõpikud""
Ellen Vimberg
Tel 699 9392 (kl 14.00-17.00)
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö (KA2) kutsehariduses; riiklike agentuuride vahelise koostöö koordineerimine
Kõrghariduse büroo
Evelin Einla-Polluks
Tel 699 6496
büroo juhataja
Riiklike kõrgharidusprogrammide büroo / Unit for National Higher Education Programmes
Kerli Grauberg
Tel 699 6498
vanemspetsialist
Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne (kõrgharidus)
Annela Hendrikson
Tel 697 9210
büroo juhataja
Rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide büroo / Unit for International Higher Education Programmes
Kaja Kruusamägi
Tel 699 6499
vanemspetsialist
Eneli Külaots
Tel 7300716
spetsialist
Anu Lepik
Tel 730 0809
vanemspetsialist
Dora+, nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid, õpetajakoolituse erialastipendiumid
Ivo Mattus
Tel 730 0121
spetsialist
Katriin Ranniku
Tel 697 9228
finantsspetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond
Sabina Sägi
Tel 626 8983
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö
Tiiu Tuisk
Tel 730 0604
spetsialist
Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV)
Liis Uulman
Tel 699 9395
vanemspetsialist
Silva Viilup
Tel 626 8900
vanemspetsialist
Erasmus+ üleilmne õpiränne; Erasmus+ tsentraalsed tegevused
Anne-Ly Võlli
Tel 699 9397
vanemspetsialist
Riiklikud stipndiumid

KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND
Helena Alekand
Tel 730 0506
kommunikatsioonispetsialist
struktuuritoetused
Mathis Bogens
Tel 730 0714
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Margit Brückel
Tel 697 9216
infospetsialist
Akadeemiline tunnustamine
Tiina Lipp
Tel 697 9218
kommunikatsioonispetsialist
Greta RoosaarKommunikatsioonispetsialist
Kõrghariduse valdkond
Karol Sepik
Tel 626 8984
kommunikatsioonispetsialist / meediaekspert

STRUKTUURITOETUSTE AGENTUUR
Väike-Turu 8 (II korrus), 51004 Tartu, archimedes.ee/str
Helena Alekand
Tel 730 0506
kommunikatsioonispetsialist
struktuuritoetused
Alice Liblik
Tel 730 0393
juhataja
Maaja Pontus
Tel 730 0390
dokumendihaldur ja toetuste vanemspetsialist
Kari Treial
Tel 730 0129
jurist
Priit Vassiljev
Tel 730 0505
andmehaldusspetsialist
Urve Vool
Tel 730 0802
asejuhataja
Meetmehoidjad
Anu Laumets
Tel 730 0504
meetmehoidja
Kristel Meesak-Seesmaa
Tel 730 0501
meetmehoidja
Tea Tassa
Tel 730 0396
meetmehoidja
Toetuste spetsialistid
Helen Jõesaar
Tel 730 0803
toetuste vanemspetsialist
Vambola Kesselmann
Tel 730 0608
toetuste vanemspetsialist
Kairi Lamp
Tel 730 0503
toetuste vanemspetsialist
Marika Meier
Tel 730 0127
toetuste vanemspetsialist
Kairi Puur
Tel 730 0605
toetuste vanemspetsialist
Tiina Raa
Tel 730 0711
toetuste vanemspetsialist
Liis Siimon
Tel 730 0500
toetuste vanemspetsialist
Peeter Suislepp
Tel 730 0502
toetuste vanemspetsialis
Kaja Sõmer
Tel 730 0509
toetuste vanemspetsialist
Sandra Toim
Tel 730 0395
toetuste vanemspetsialist
Maire Vaask
Tel 730 0398
toetuste vanemspetsialist
Maksespetsialistid
Järelevalvespetsialistid
Tiina Kähara
Tel 730 0807
järelevalvespetsialist
Margit Toomsalu
Tel 730 0808
vanemjärelevalvespetsialist
Svetlana Zirnask
Tel 730 0603
järelevalvespetsialist
Raamatupidajad
Taivo Kurvits
Tel 730 0607
eelarvejuht, vanemraamatupidaja
Liina Thalfeldt
Tel 730 0399
vanemraamatupidaja

VÄLISTURUNDUSE AGENTUUR
Triinu Lillepalu
Tel 697 9230
välisturunduse peaspetsialist
Eero Loonurm
Tel 730 0715
turundusosakonna juhataja
Kristina Piliste
Tel 697 9230
välisturunduse peaspetsialist
Eesti kõrghariduse välisturundus