Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kontaktid

Sihtasutus Archimedes, reg nr 80011561. Aadress: Koidula 13a, 10125 Tallinn.

Tallinna kontor
L.Koidula 13a, 10125 Tallinn
Tel 699 9399
E-post info@archimedes.ee

Tartu kontor
Väike-Turu 8, 51013 Tartu
Tel 730 0800
E-post tartu@archimedes.ee

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur
Toompuiestee 30, 10149 Tallinn
Tel 640 0455
E-post ekka@archimedes.ee

JUHATUS | ADMINISTRATIIVOSAKOND | FINANTSOSAKOND | EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR | NOORTEAGENTUUR | AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR | HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR | KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND | STRUKTUURITOETUSTE AGENTUUR |
JUHATUS
Hanno Tomberg
Tallinn
Tel 699 6494
juhatuse liige
Rait Toompere
Tallinn
Tel 699 9399
juhatuse esimees

ADMINISTRATIIVOSAKOND
Kaire Allas
Tel 626 8989
personali- ja haldusspetsialist
Tõnis Eelma
Tel 730 0123
võrguadministraator
Jaak Evert
Tel 730 0712
siseaudiitor
Indrek Masing
Tel 626 8966
andmeanalüütik
Reti Merila
tööleping peatatud
Maria Tasmuth
Tel 626 8988
dokumendihaldur
Eve Toomsalu
Tel 730 0800
haldusspetsialist
Raimond Viiding
Tel 697 9235
jurist
Kirsi Viikholm-Karu
Tel 699 6491
kvaliteedijuht, administratiivosakonna juhataja

FINANTSOSAKOND
Raamatupidamisbüroo
Regina Borissova
Tel 730 0806
raamatupidaja
Ene Kalmets
Tel 697 9224
raamatupidaja
Aire Karhu
Tel 730 0801
finantsosakonna juhataja, pearaamatupidaja
Taivo Kurvits
Tel 730 0607
eelarvejuht, vanemraamatupidaja
Hely Leppik
tööleping peatatud
Inga Lubi
Tel 730 0125
raamatupidaja
Külli Lumiste
Tel 7300 602
raamatupidaja
Killu Mitt
Tel 7300 600
raamatupidaja
Ene Palgi
Tel 730 0601
raamatupidaja
Malle Peedo
Tel 730 0805
vanemraamatupidaja
Liina Thalfeldt
Tel 730 0399
vanemraamatupidaja
Toetuslepingute haldus- ja järelevalve büroo
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üldhariduse-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Margus Liiv
Tel 699 9394
finantsspetsialist
Erasmus+ noortevaldkond
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Katriin Ranniku
Tel 697 9228
finantsspetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute halduse ja järelevalve büroo juhataja
Katrin Senkevitš
tööleping peatatud

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUUR
Toompuiestee 30 (II korrus), Tallinn 10149 , ekka@archimedes.ee
Tiia Bach
Tel 640 0455
Mob 5660 6419
hindamiskoordinaator
Hillar Bauman
Tel 640 0458
Mob 5392 2520
hindamisjuht
Marge Kroonmäe
Tel 640 0456
Mob 507 8423
hindamisjuht
kutseharidus
Karin Laansoo
Tel 6400454
Mob 56962075
infojuht
Liia Lauri
Tel 640 0452
Mob 5665 1709
hindamisjuht
Heli Mattisen
Tel 640 0453
Mob 517 8197
juhataja
Margit Puik
Tel -
Mob 521 3996
hindamiskoordinaator
Kutseõppe akrediteerimise hindamiskomisjonide töö koordineerimine
Reet Taimsoo
Tel 640 0459
Mob 5039701
hindamiskoordinaator
Maiki Udam
Tel -
Mob 506 5776
rahvusvahelise koostöö juht
Lagle Zobel
Tel 640 0459
Mob 525 4684
jurist

NOORTEAGENTUUR
Koidula 13a, 10125 Tallinn, faks 697 9226, http://euroopa.noored.ee/
Melissa Anson
Tel 697 9222
Erasmus+ noortevaldkonna konsultant
Liisi Erlang-Selgal
Tel 69 79 238
kvaliteedi koordinaator
Meelika HirmoSALTO koordinaator
Marit Kannelmäe-Geerts
Tel 697 9234
asejuhataja
Anastassia Kiseleva
Tel 626 8990
Erasmus noortevahetuste, noortealgatuste ja noorte osalusprojektide koordinaator
Mirjam Kodi
Tel 626 8971
konsultant
Reet Kost
Tel 697 9220
juhataja
Anna Kuzina
Tel 697 9217
koolitustegevuse projektijuht
Martti Martinson
Tel 697 9237
SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskuse koordinaator
Nele Mets
tööleping peatatud
Priit Pruul
Tel 697 9222
kommunikatsioonijuht
Maari Põim
Tel -
projektijuht
Kristi Raudlepp
Tel 626 8970
koolitustegevuste spetsialist
Regina Rähn
Tel 699 6493
kommunikatsioonispetsialist
Sandra Räim
Tel 697 9236
sekretär-assistent
Siiri Sisas
Tel -
andmesisestaja
Marko Vene
Tel 697 9221
koolitustegevuse koordinaator-kvaliteedijuht
Karin Öövelprogrammijuht
Salome Šakarašvili
Tel 697 9231
koordinaator

AKADEEMILISE TUNNUSTAMISE AGENTUUR
Koidula 13a, 10125 Tallinn, faks +372 697 9226, http://archimedes.ee/enic
Margit Brückel
Tel 697 9216
Infospetsialist
Akadeemilise tunnustamise agentuur
Aleksandr Graf
Tel 626 8976
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Marina Klementjeva
Tel 697 9214
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Liina Kukkur
tööleping peatatud
Ulvi Maamees
Tel 699 9393
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Siret Salm
Tel 626 8979
välisriigi kvalifikatsioonide hindaja
Gunnar Vaht
Tel 697 9215
agentuuri juhataja

HARIDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE AGENTUUR
L.Koidula 13a, 10125 Tallinn, http://haridus.archimedes.ee
Regina Borissova
Tel 730 0806
raamatupidaja
Maret Hinno
Tel 699 6492
finantsspetsialist
Erasmus+ agentuuride vaheline koostöö (TCA - Transnational Cooperation Activities)
Anne Hütt
Tel 699 6497
agentuuri juhataja
Ülle Kase
Tel 626 8998
finantsspetsialist
Erasmus+ üldhariduse-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkond
Katrin Kiisler
Tel 730 0710
asejuhataja
Tiina Lipp
Tel 697 9218
kommunikatsioonispetsialist
Ene Palgi
Tel 730 0601
raamatupidaja
Pirje Pant
Tel 626 8972
lepinguspetsialist
Malle Peedo
Tel 730 0805
vanemraamatupidaja
Helju Prits
Tel 697 9227
hankespetsialist
Tuuli Reiljan
Tel 699 6495
toetuslepingute halduse ja järelevalve büroo juhataja
Greta Roosaar
tööleping peatatud
Karol Sepik
Tel 626 8984
kommunikatsioonispetsialist
Kai Treier
Tel 7300 717
analüütik
Liis Uulman
Tel 699 9399
sekretär-assistent
Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo
Elina Aslett
Tel 697 9239
vanemspetsialist
Hannelore Juhtsalu
Tel 697 9233
peaspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö, Nordplus täiskasvanuharidus
Made Kirtsi
Tel 697 9212
büroo juhataja
Erasmus+, ECVET, keeleõppe tunnuskiri
Kätlin Lepa
tööleping peatatud
Kerli Liivak
Tel 699 9390
peaspetsialist
Erasmus+ õpiränne
Karolin Mäe
tööleping peatatud
Merike Sanglepp
Tel 699 9391
peaspetsialist
Erasmus+ õpiränne
Kerttu Sepp
tööleping peatatud
Asse Sild
Tel 699 9398
vanemspetsialist
Erasmus+ õpiränne; eestikeelsete kõrgkooliõpikute programm
Merike Talli
tööleping peatatud
Ellen Vimberg
Tel 699 9392
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegiline koostöö, Nordplus Junior
Kõrghariduse büroo
Piret Audova
Tel 7300 604
spetsialist
Julia Duh
Tel 699 6499
kõrghariduse büroo rahvusvaheliste koostööprogrammide valdkonnajuht
Evelin Einla-Polluks
Tel 699 6496
peaspetsialist
Kerli Grauberg
Tel 699 6498
vanemspetsialist
Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne (kõrgharidus)
Annela Hendrikson
Tel 697 9210
vanemspetsialist
Erasmus+ strateegilise koostöö; Erasmus+ üleilmne õpiränne
Anu Lepik
tööleping peatatud
Triinu Lillepalu
Tel 626 8900
kõrghariduse büroo spetsialist
Erasmus+ programmi kõrghariduse keeleõppe; Erasmus+ programmi üliõpilaste praktika populariseerimine; Nordplus programm, EMP/Norra toetused
Annela Oona
Tel 730 0392
kõrghariduse büroo spetsialist
Kristjan Jaagu välisõpingud, Rahvuskaaslaste programm, Hõimurahvaste programm, välisriikide stipendiumid, erivajadustega üliõpilaste stipendium, asenduskodulaste kõrgharidusstipendium
Raul Ranne
Tel 697 9232
kõrghariduse büroo juhataja
Katriin Ranniku
Tel 697 9228
finantsspetsialist
Erasmus+ kõrghariduse valdkond
Carmen Raudsepp
tööleping peatatud
Merili Reismann
Tel 697 9230
vanemspetsialist
Eesti kõrghariduse välisturundus
Tuuli Soodla-Tikkerbär
tööleping peatatud
Annely Tank
Tel 699 9397
spetsialist
EKKAV - eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe
Maarja Taylor
tööleping peatatud
Marge Teder
Tel 730 0121
spetsialist
Dora+
Viktoria Toomik
tööleping peatatud
Anne-Ly Võlli
Tel 730 0809
vanemspetsialist
Dora+, nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid

KOMMUNIKATSIOONIOSAKOND
Margit Brückel
Tel 697 9216
Infospetsialist
Akadeemilise tunnustamise agentuur
Tiina Lipp
Tel 697 9218
kommunikatsioonispetsialist
Eero Loonurm
Tel 697 9225
kommunikatsioonijuht, kommunikatsiooniosakonna juhataja
Merili Reismann
Tel 697 9230
vanemspetsialist
Eesti kõrghariduse välisturundus
Merily Remma
Tel 730 0506
kommunikatsioonispetsialist
struktuuritoetused
Karol Sepik
Tel 626 8984
kommunikatsioonispetsialist

STRUKTUURITOETUSTE AGENTUUR
Väike-Turu 8 (II korrus), 51013 Tartu, archimedes.ee/str
Alice Liblik
Tel 730 0393
asejuhataja järelevalve alal
Maaja Pontus
Tel 730 0390
dokumendihaldur
Merily Remma
Tel 730 0506
kommunikatsioonispetsialist
struktuuritoetused
Kari Treial
Tel 730 0129
jurist
Urve Vool
Tel 730 0802
abikõlblikkuse nõunik
Meetmehoidjad
Anu Laumets
Tel 730 0504
meetmehoidja
Kristel Meesak
Tel 730 0501
meetmehoidja
Tea Tassa
Tel 730 0396
meetmehoidja
Toetuste spetsialistid
Jaana Ilves
Tel 730 0120
toetuste vanemspetsialist
Kaidi Kenkmann
tööleping peatatud
Pille-Triin Pääsukene
Tel 7300 509
toetuste vanemspetsialist
Liis Siimon
Tel 730 0500
toetuste vanemspetsialist
Peeter Suislepp
Tel 730 0502
toetuste vanemspetsialis
Sandra Toim
Tel 730 0395
toetuste vanemspetsialist
Maksespetsialistid
Helen Jõesaar
tööleping peatatud
Vambola Kesselmann
Tel 730 0608
toetuste vanemspetsialist
Iivika Krillo
tööleping peatatud
Kairi Lamp
Tel 730 0503
toetuste vanemspetsialist
Marika Meier
Tel 730 0127
toetuste vanemspetsialist
Tiina Raa
Tel 730 0711
toetuste vanemspetsialist
Kaja Sõmer
tööleping peatatud
Kaie Tamm
tööleping peatatud
Maire Vaask
Tel 730 0398
toetuste vanemspetsialist
Priit Vassiljev
Tel 730 0505
andmehaldusspetsialist
Järelevalvespetsialistid
Tiina Kähara
tööleping peatatud
Margit Toomsalu
Tel 730 0808
vanemjärelevalvespetsialist
Svetlana Zirnask
Tel 730 0603
järelevalvespetsialist
Raamatupidajad
Taivo Kurvits
Tel 730 0607
eelarvejuht, vanemraamatupidaja
Külli Lumiste
Tel 7300 602
raamatupidaja
Liina Thalfeldt
Tel 730 0399
vanemraamatupidaja