Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kõrghariduse kevadkonverentsil arutletakse Eesti kõrghariduse põletavaimatel teemadel

Homme, 24. mail toimub Tallinnas hotellis Europa SA Archimedese allüksuse Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) korraldatud kõrghariduse kevadkonverents, mis kannab nime “Muutuste tuuled”. Kuna üks seitsme-aastane hindamisring hakkab lõppema ja uuele ringile minnakse oluliselt uuenenud hindamissüsteemiga, on praegu hea aeg analüüsimaks Eesti kõrghariduse tugevusi ja arenguvaldkondi täna ja lähiminevikus ning vaadata, kuidas saaks tulevikus paremini.

EKKA juhataja Heli Mattiseni sõnul on Eestis tänase seisuga 20 kõrgkooli, millest valdav enamus on saanud rahvusvahelistelt ekspertidelt kõrgeid hinnanguid. “Eesti kõrgharidus on usaldusväärne, lõpetajad igati konkurentsivõimelised. Loomulikult on meepotis ka mõned tõrvatilgad, millega järgnevatel aastatel sihipäraselt tegelda.”

Hommikupoolikul vaadatakse laiemalt nii kõrgharidusvaldkonna lähimineviku õnnestumisi kui murekohti, aga kuulatakse ka majandusteadlase Raul Eametsa visiooni sellest, millisena näeb tema meid ees ootavaid tulevikuarenguid. Pärastlõunal jagavad kõrgkoolid häid näiteid õppijakesksest õppimisest ja õpetamisest, kvaliteedikultuuri arendamisest, koostööst ja rahvusvahelistumisest ning parimate õppejõudude leidmisest ja hoidmisest. Samuti arutatakse, kas akadeemiline petturlus on teema, millele pööratakse liiga vähe tähelepanu, ja kas kõikide kõrghariduses toimunud reformide tulemusena saab tudeng nüüd parema hariduse.

Konverents on suunatud kõikidele Eesti kõrgkoolidele ja konverentsipäeva esimene pool on vaadatav-kuulatav ka veebis aadressil:
https://www.youtube.com/watch?v=8cNIRlhOOk8

Lisainfo:

Karin Laansoo
Infojuht
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur
Toompuiestee 30 Tallinn 10149
Mob: +372 5696 2075
www.ekka.archimedes.ee

 

Viimased uudised