Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Noore õpetlase stipendium anti üle 20 noorele

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes ning edukad Eesti ettevõtjad toetavad juba alates 2004. aastast Noore Õpetlase Stipendiumiga andekate noorte välismaa tippülikoolidesse õppima minekut. Stipendium antakse noortele tingimusel, et saadud haridust rakendatakse pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks. Lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile panevad stipendiumile õla alla Sten Tamkivi, Taavi Kotka, Indrek Neivelt ja teised edukad Eesti ettevõtjad.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak märkis, et meie noored on ambitsioonikad ning stipendiaatideks on valitud parimate seast parimad. „Andekate noorte toetamisega panustab riik uuendusmeelsesse ja arengule suunatud ühiskonda,“ sõnas Varrak. „Praeguseks on esimesed senised stipendiaadid kaitsnud juba doktorikraadi ja saanud edukateks teadlasteks. Senine kogemus näitab, et ministeerium on koostöös ettevõtjatega teinud stipendiumite eraldamise näol väga hea investeeringu.“

Stipendiumit toetava ettevõtja Taavi Kotka hinnangul aitavad tippülikoolides õppinud noored kaasa Eesti konkurentsivõimeline. “Saada haridust parimate õppejõudude käe all laob tugeva aluse ettevõtluse või teadusega tegelemiseks, kuid veelgi olulisem on kontaktvõrgustik, mis nende tippülikoolidega kaasneb. Nende noorte suhted ja kogemused aitavad tulevikus Eestil tervikuna maailmas tippkonkurentsis toime tulla,” sõnas Kotka. Kotka sõnul on just esimese rahastuse leidmine välismaaülikoolidesse minekul noortel kõige suuremaks väljakutseks. “Aitame neil stipendiumiga teha esimese sammu. Kogemus näitab, et kellel isu ja sisu, see leiab edasise rahastuse juba iseseisvalt,” lisas Kotka.

Tänavu annavad juba kolmandat aastat omapoolse panuse stipendiumifondi ka varasemate aastate stipendiaadid. Noore õpetlase stipendiumi 2008. aasta stipendiaadi Ave Laureni sõnul panustavad varasemate aastate stipendiaadid soovist aidata teistelgi noortel saada haridus maailma parimatest ülikoolidest. “Rahalise toe kõrval on samavõrra oluline ka varasemate aastate stipendiaatide nõuanded ja tugi, nii uude riiki ja ülikooli sisseelamisel kui ka hiljem,” kommenteeris Lauren.

Noore õpetlase stipendiumiga toetatakse tänavu 20 gümnaasiumi lõpetanud noort koolidest üle Eesti 4000 euroga, et aidata neil asuda õppima mainekates välismaa ülikoolides. Noored asuvad õppima mainekatesse Suurbritannia ülikoolidesse nagu Oxford, Cambridge, Imperial College London jne. Lisaks minnakse õppima ka USA ning Hollandi ülikoolidesse.

Ettevõtjatest toetavad stipendiumit Sten Tamkivi, Taavi Kotka, Rain Lõhmus, Indrek Neivelt, Erkki Raasuke, Andres Viisemann ning Info Auto ja Starman jpt.

Tänaseks on stipendiumiga õppima asunud 13 aasta jooksul 126 noort, neile lisandub tänavu 20 noort. Stipendiumi saanud noori oodatakse Eestisse tagasi. Stipendium antakse tudengile arusaamises, et omandatud tarkusi rakendatakse pärast õpingute lõppu Eesti hüvanguks, vastupidisel juhul käsitletakse stipendiumit laenuna.

Viimased uudised