Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Noorteagentuur

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuur tegutseb alates 1997. aastast. Noorteagentuuri visiooniks on “tegusad rahulolevad noored arenevas kodanikuühiskonnas”.
 
Visiooni silmas pidades viib Noorteagentuur ellu mitmeid valdkonda arendavaid programme:

Alates 2015. aastast koordineerib Noorteagentuur ka üle-Euroopalise noortele ja noorteorganisatsioonidele suunatud infovõrgustiku Eurodesk tegevust Eestis. Eurodesk pakub infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas ning julgustab noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega.

 Lisaks noored.ee veebilehele haldab Noorteagentuur ka mitteformaalset õppimist edendavat veebi mitteformaalne.ee ning noortele suunatud üle-Euroopalise infoportaali European Youth Portal (Euroopa Noorteportaal).
 
Kõige aktuaalsema noorteprojektide info leiate Noorteagentuuri koduleheküljelt www.noored.ee