Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Osale konkursil “Aasta võõrkeelealane tegu 2018″

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema Euroopa Komisjoni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppe tunnuskirja konkursil “Aasta võõrkeelealane tegu 2018″.

Aastatel 2018–2020 on Euroopa Keeleõppe Tunnuskirja eelisteemad koolide avatus ja õpetajate pädevuse arendamine ning keeleoskuse edendamine piirialadel ja piiride üleselt. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid  jm, mis on tulemuslikud ning uuenduslikud ja on innustanud õppima võõrkeeli.

Aasta võõrkeelealane tegu 2018 võib olla edukalt läbi viidud festival, hästi toimivad keeleõppe materjalid, inspireeriv õpiring, populaarne keelteklubi, edukaks osutunud keeleõppe projekt, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

2018. AASTA EELISTEEMAD

1. Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures. Loe edasi…

2. Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse arendamisegaLoe edasi…

KUIDAS TAOTLEDA?

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud inimesed või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleoppe-tunnuskiri-taotlemine.

Taotlusi saab esitada kuni 4. juunini 2018 (hiliseim saatmise kuupäev).

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel, täpsem info selgub septembris.

Teate koostas:

Karol Sepik

Sihtasutus Archimedes 

Kommunikatsiooniosakonna vanemspetsialist

karol.sepik@archimedes.ee

 

   

Viimased uudised