Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Rahvusvahelised haridusprogrammid

 

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogramm

EEA-Norway

Koostöös programmi partneritega Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist alustas Sihtasutus Archimedes 2013. aastal uue stipendiumiprogrammiga, mis pakub hariduskoostöö võimalusi Eesti ja Norra kõrgkoolidele ning Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini keskharidusasutustele.

Programm toetab:
kõrgkoolidevahelist õpirännet
keskhariduse tasandi koostööprojekte
uusi õpirände- või koostööprojektide taotlusi ettevalmistavaid lähetusi

EMP/Norra stipendiumiprogrammi rakendatakse koostöös Eesti-Norra teaduskoostöö programmiga, mis annab teaduskoostöö programmis osalejatele täiendavaid võimalusi projektide paremaks rakendamiseks. Lisainformatsiooni saamiseks tutvu kõrgkoolidevahelise õpirände tegevusega.

Stipendiumiprogrammi rahastatakse EMP ja Norra toetustest ning Eesti riigieelarvest. EMP ja Norra toetused on stipendiumiprogrammi panustanud 1,6 miljonit eurot. Stipendiumiprogrammi kogueelarve on 1 777 778 eurot.

Eestis koordineerib stipendiumiprogrammi Sihtasutus Archimedes, mis tegeleb taotlejate informeerimise ja nõustamisega ning heakskiidetud projektide elluviimise järelvalvega. Programmi partnerid Norras, Islandil ja Liechtensteinis on vastavalt SIU, RANNIS ja AIBA.

Täpsem info programmi lehel: http://haridus.archimedes.ee/empnorra-stipendiumiprogramm

 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus

Nordplus_AF

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplusi allprogrammid on:

Nordplus Juunior (Nordplus Junior)
Nordplus kõrgharidusprogramm (Nordplus Higher Education)
Nordplus täiskasvanuhariduse programm (Nordplus Adult)
Nordplus horisontaalprogramm (Nordplus Horizontal)
Nordplus keeleprogramm (Nordplus Language)

Täpsem info meie Nordplusi lehel: http://haridus.archimedes.ee/nordplus

 

Euroopa Liidu programm Erasmus+

erasmusplus-768x192

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

Täpsem info programmi lehel: http://erasmuspluss.ee/