Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eelarve ja aruanded

2017

2017. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve (eurod)
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud473 288513 573117 7443 461 8544 566 459
Majandamiskulud286 6401 192 55212 005989 1942 480 391
Toetused*15 11326 111 77167 845 92913093 972 943
Kokku775 04127 817 89667 975 6784 451 178101 019 793

 

 Kulude katteallikad (eurod)
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2017. a HTM lepingute mahtMuud projektidNorra ja EMPStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud1 944 98857 2248 8841 053 707691 201766 93243 523
Majandamiskulud590 76559 07227 979179 100820 586771 58831 300
Toetused*8 190 176163 500199 88062 221 4727 454 64115 703 27440 000
Kokku10 725 929279 796236 74363 454 2798 966 42817 241 794114 823

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2017. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2017. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2017. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2016

2016. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve (eurod)
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud450 800289 01790 9843 357 0524 187 854
Majandamiskulud208 0361 182 91327 747984 2012 402 898
Toetused*15 11322 818 89732 988 00013055 822 140
Kokku673 94924 290 82733 106 7314 341 38462 412 891

 

 Kulude katteallikad (eurod)
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2016. a HTM lepingute mahtMuud projektidNorra ja EMPStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud1 626 84064 52739 3241 112 521647 054658 16939 419
Majandamiskulud530 400131 48734 330214 195830 589601 27260 625
Toetused*2 465 580153 900310 03932 988 0005 919 17013 949 45136 000
Kokku4 622 820349 913383 69334 314 7167 396 81315 208 892136 044

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2016. a majandusaasta aruanne (Majandusaasta_aruanne_2016)

2016. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2015

2015. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve (eurod)
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud555 270164 17829 1003 477 6284 226 176
Majandamiskulud285 8321 097 33858 305902 8022 344 277
Toetused*47 60019 242 57282 156 7240101 446 896
Kokku888 70220 504 08882 244 1294 380 430108 017 350

 

Kulude katteallikad (eurod)
 StruktuuritoetusedRiigieelarveline eraldisESF programmide elluviimineEuroopa Komisjon ja muu välisabiMajandustegevustulu
Tööjõukulud1 095 385 1 796 280412 324812 887109 300
Majandamiskulud233 036589 017701 602799 52221 100
Toetused*82 156 7242 203 5784 067 15312 979 44140 000
Kokku83 485 1464 588 8755 181 07914 591 850170 400

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine


Aruanded

2015. a majandusaasta aruanne (Majandusaasta_aruanne_2015)

2015. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014

Sihtasutus Archimedes 2014. a eelarve (EUR)

1. Tulud  
1.1.EV riigieelarvest110 558 051
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine103 238 982
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid13 257 834
1.3.Muud kulude katteallikad9 367 628
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu42 983
TULUD KOKKU:133 226 495
   
2. Kulud  
2.1.Juhtimine ja tugitegevused526 884
2.2.Põhitegevused sh124 879 331
2.2.1.Hariduskoostöö keskus11 315 259
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 422 003
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus11 033 914
2.2.4.Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur1 243 581
2.2.5.Struktuuritoetuste rakendusüksus105 684 856
KOKKU KULUD133 226 495
sh toetused*126 887 780

*programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste kui rakendusüksuse eelarves kokku 8 316,1 tuhande euro ulatuses.

Aruanded

2014. a majandusaasta aruanne (2014. a majandusaasta aruanne)

2014. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2013

Sihtasutus Archimedes 2013. a eelarve (koos muudatustega)

1. Tulud  
1.1.EV riigieelarvest118 032 926
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine112 195 032
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid11 275 683
1.3.Muud kulude katteallikad10 381 211
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu54 126
TULUD KOKKU:139 743 946
   
2. Kulud  
2.1.Juhtimine ja tugitegevused498 540
2.2.Põhitegevused sh139 245 406
2.2.1.Hariduskoostöö keskus9 804 406
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 290 457
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus11 224 851
2.2.4.Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur987 184
2.2.5.Struktuuritoetuste rakendusüksus113 938 509
KOKKU KULUD139 743 946
sh toetused*133 035 142

*programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste kui rakendusüksuse eelarves kokku 9 071,3 tuhande euro ulatuses.

 

Aruanded

2013. a majandusaasta aruanne (2013 majandusaasta aruanne)

2013. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2012

Sihtasutus Archimedes 2012. a eelarve (EUR) 
   
1. Tulud
1.1.EV riigieelarvest130 904 311
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine109 589 213
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid12 790 726
1.3.Muud kulud katteallikad889 376
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu44 072
TULUD KOKKU 144 628 485
 
2. Kulud
2.1.Juhtimine ja tugitegevused520 815
2.2.Põhitegevused sh144 107 670
2.2.1.Hariduskoostöö keskus11 251 005
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 263 816
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus12 327 449
2.2.4.Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur860 196
2.2.5.Teaduskoostöö keskus4 964 808
2.2.6.Struktuuritoetuste rakendusüksus111 440 396
KOKKU KULUD 144 628 485
SH TOETUSED* 135 935 389
* programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste  kui rakendusüksuse eelarves kokku 12 688 800 euro ulatuses

Aruanded

2012. aasta majandusaasta aruanne (SA Archimedes majandusaasta aruanne 2012)

*2012. a I kvartali aruanded: (Bilanss), (Tulemiaruanne), (Rahavoogude aruanne)

*2012. a II kvartali aruanded: (Bilanss ), (Tulemiaruanne ), (Rahavoogude aruanne)

*2012. a III kvartali aruanded: (Bilanss 9 kuud), (Tulemiaruanne 9 kuud), (Rahavoogude aruanne 9 kuud)

*2012. a IV kvartali aruanded: (Bilanss 2012), (Tulemiaruanne 2012), (Rahavoogude aruanne 2012)

————————————————————————————————————————–

2011

Sihtasutus Archimedes 2011. a eelarve koos muudatustega (EUR)
   
1. Tulud
1.1.EV riigieelarvest144 203 121
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine116 324 390
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid7 598 696
1.3.Muud kulud katteallikad23 875 200
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu13 443
TULUD KOKKU 175 690 460
 
2. Kulud
2.1.Juhtimine ja tugitegevused496 320
2.2.Põhitegevused sh175 194 140
2.2.1.Hariduskoostöö keskus9 025 126
2.2.2.Euroopa Noored eesti büroo2 836 801
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus12 403 693
2.2.4.Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur1 052 536
2.2.5.Teaduskoostöö keskus6 688 020
2.2.6.Struktuuritoetuste rakendusüksus143 187 964
KOKKU KULUD 175 690 460
SH TOETUSED 166 364 689

2011. a majandusaasta aruanne (pdf)

  • 2011. a IV kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruanne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a III kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruanne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

———————————————————————————————————————–

2010

2010. a majandusaasta aruanne (pdf)

  • 2010. a IV kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a III kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

Sihtasutuse Archimedes 2010. aasta eelarve

1. Kulude katteallikad 
1.1 EV riigieelarvest2 364 989 258 kr
sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine2 005 496 447 kr
1.2 Euroopa Komisjoni jt välisvahendid147 699 574 kr
1.3 Muud kulude katteallikad210 560 272 kr
1.4 Omatulu508 299 kr
KULUDE KATTEALLIKAD KOKKU2 723 757 403 kr
  
2. Kulud 
2.1. Juhtimine ja tugitegevused5 114 866 kr
2.2. Põhitegevused sh 
2.2.1 Hariduskoostöö keskus149 132 499 kr
2.2.2 Euroopa Noored Eesti büroo45 462 118 kr
2.2.3 Kõrghariduse arenduskeskus191 952 081 kr
2.2.4 Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur15 183 384 kr
2.2.5 Teaduskoostöö keskus66 384 002 kr
2.2.5 Struktuuritoetuste rakendusüksus2 250 528 453 kr
KOKKU KULUD 2 723 757 403 kr
SH TOETUSED 2 611 426 819 kr

———————————————————————————————————————–

2009

2009. aasta majandusaasta aruanne (pdf)