Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eelarve ja aruanded

2016

2016. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve (eurod)
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud513 103274 33090 9843 364 6894 243 106
Majandamiskulud183 6891 154 74915 747901 3932 255 578
Toetused*12 00023 479 88832 988 000056 479 888
Kokku708 79224 908 96733 094 7314 266 08262 978 572

 

 Kulude katteallikad (eurod)
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2016. a HTM lepingu mahtMuud projektidNorra ja EMPStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud1 682 05735 73547 3611 139 468630 275655 21053 000
Majandamiskulud559 27955 65928 674187 352843 989544 62536 000
Toetused*2 447 287160 000207 65632 988 0006 742 71713 934 2280
Kokku4 688 624251 394283 69134 314 8208 216 98115 134 06389 000

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2016. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2015

2015. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve (eurod)
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud555 270164 17829 1003 477 6284 226 176
Majandamiskulud285 8321 097 33858 305902 8022 344 277
Toetused*47 60019 242 57282 156 7240101 446 896
Kokku888 70220 504 08882 244 1294 380 430108 017 350

 

Kulude katteallikad (eurod)
 StruktuuritoetusedRiigieelarveline eraldisESF programmide elluviimineEuroopa Komisjon ja muu välisabiMajandustegevustulu
Tööjõukulud1 095 385 1 796 280412 324812 887109 300
Majandamiskulud233 036589 017701 602799 52221 100
Toetused*82 156 7242 203 5784 067 15312 979 44140 000
Kokku83 485 1464 588 8755 181 07914 591 850170 400

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine


Aruanded

2015. a majandusaasta aruanne (majandusaasta_aruanne_2015)

2015. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014

Sihtasutus Archimedes 2014. a eelarve (EUR)

1. Tulud  
1.1.EV riigieelarvest110 558 051
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine103 238 982
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid13 257 834
1.3.Muud kulude katteallikad9 367 628
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu42 983
TULUD KOKKU:133 226 495
   
2. Kulud  
2.1.Juhtimine ja tugitegevused526 884
2.2.Põhitegevused sh124 879 331
2.2.1.Hariduskoostöö keskus11 315 259
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 422 003
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus11 033 914
2.2.4.Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur1 243 581
2.2.5.Struktuuritoetuste rakendusüksus105 684 856
KOKKU KULUD133 226 495
sh toetused*126 887 780

*programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste kui rakendusüksuse eelarves kokku 8 316,1 tuhande euro ulatuses.

Aruanded

2014. a majandusaasta aruanne (2014. a majandusaasta aruanne)

2014. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2013

Sihtasutus Archimedes 2013. a eelarve (koos muudatustega)

1. Tulud  
1.1.EV riigieelarvest118 032 926
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine112 195 032
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid11 275 683
1.3.Muud kulude katteallikad10 381 211
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu54 126
TULUD KOKKU:139 743 946
   
2. Kulud  
2.1.Juhtimine ja tugitegevused498 540
2.2.Põhitegevused sh139 245 406
2.2.1.Hariduskoostöö keskus9 804 406
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 290 457
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus11 224 851
2.2.4.Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur987 184
2.2.5.Struktuuritoetuste rakendusüksus113 938 509
KOKKU KULUD139 743 946
sh toetused*133 035 142

*programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste kui rakendusüksuse eelarves kokku 9 071,3 tuhande euro ulatuses.

 

Aruanded

2013. a majandusaasta aruanne (2013 majandusaasta aruanne)

2013. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2012

Sihtasutus Archimedes 2012. a eelarve (EUR) 
   
1. Tulud
1.1.EV riigieelarvest130 904 311
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine109 589 213
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid12 790 726
1.3.Muud kulud katteallikad889 376
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu44 072
TULUD KOKKU 144 628 485
 
2. Kulud
2.1.Juhtimine ja tugitegevused520 815
2.2.Põhitegevused sh144 107 670
2.2.1.Hariduskoostöö keskus11 251 005
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 263 816
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus12 327 449
2.2.4.Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur860 196
2.2.5.Teaduskoostöö keskus4 964 808
2.2.6.Struktuuritoetuste rakendusüksus111 440 396
KOKKU KULUD 144 628 485
SH TOETUSED* 135 935 389
* programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste  kui rakendusüksuse eelarves kokku 12 688 800 euro ulatuses

Aruanded

2012. aasta majandusaasta aruanne (SA Archimedes majandusaasta aruanne 2012)

*2012. a I kvartali aruanded: (Bilanss), (Tulemiaruanne), (Rahavoogude aruanne)

*2012. a II kvartali aruanded: (Bilanss ), (Tulemiaruanne ), (Rahavoogude aruanne)

*2012. a III kvartali aruanded: (Bilanss 9 kuud), (Tulemiaruanne 9 kuud), (Rahavoogude aruanne 9 kuud)

*2012. a IV kvartali aruanded: (Bilanss 2012), (Tulemiaruanne 2012), (Rahavoogude aruanne 2012)

————————————————————————————————————————–

2011

Sihtasutus Archimedes 2011. a eelarve koos muudatustega (EUR)
   
1. Tulud
1.1.EV riigieelarvest144 203 121
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine116 324 390
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid7 598 696
1.3.Muud kulud katteallikad23 875 200
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu13 443
TULUD KOKKU 175 690 460
 
2. Kulud
2.1.Juhtimine ja tugitegevused496 320
2.2.Põhitegevused sh175 194 140
2.2.1.Hariduskoostöö keskus9 025 126
2.2.2.Euroopa Noored eesti büroo2 836 801
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus12 403 693
2.2.4.Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur1 052 536
2.2.5.Teaduskoostöö keskus6 688 020
2.2.6.Struktuuritoetuste rakendusüksus143 187 964
KOKKU KULUD 175 690 460
SH TOETUSED 166 364 689

2011. a majandusaasta aruanne (pdf)

  • 2011. a IV kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruanne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a III kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruanne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

———————————————————————————————————————–

2010

2010. a majandusaasta aruanne (pdf)

  • 2010. a IV kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a III kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

Sihtasutuse Archimedes 2010. aasta eelarve

1. Kulude katteallikad 
1.1 EV riigieelarvest2 364 989 258 kr
sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine2 005 496 447 kr
1.2 Euroopa Komisjoni jt välisvahendid147 699 574 kr
1.3 Muud kulude katteallikad210 560 272 kr
1.4 Omatulu508 299 kr
KULUDE KATTEALLIKAD KOKKU2 723 757 403 kr
  
2. Kulud 
2.1. Juhtimine ja tugitegevused5 114 866 kr
2.2. Põhitegevused sh 
2.2.1 Hariduskoostöö keskus149 132 499 kr
2.2.2 Euroopa Noored Eesti büroo45 462 118 kr
2.2.3 Kõrghariduse arenduskeskus191 952 081 kr
2.2.4 Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur15 183 384 kr
2.2.5 Teaduskoostöö keskus66 384 002 kr
2.2.5 Struktuuritoetuste rakendusüksus2 250 528 453 kr
KOKKU KULUD 2 723 757 403 kr
SH TOETUSED 2 611 426 819 kr

———————————————————————————————————————–

2009

2009. aasta majandusaasta aruanne (pdf)