Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutusest

Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis. Tänaseks on Archimedesest saanud Eesti ja Euroopa Liidu haridust ning teadust vahendav struktuur ning kõrg- ja kutsehariduse akrediteerimise ja kvalifikatsioonide tunnustamise korraldaja.

Archimedes on Euroopa haridus- ja teadusringkondades tunnustatud partner ning tõhus abiline kõigile neile teadus-, haridus- ja arendusasutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti haridus- ja teadusasutuste konkurentsivõime tugevdamist.

Archimedese peamiseks ülesandeks on rahvusvahelise koostöö edendamine kolmes põhivaldkonnas:

  • haridus,
  • teadus- ja arendustegevus,
  • noorte kodanikuharidus.

 

Archimedese visioon on olla tunnustatud liider haridus- ja teadusvaldkonna tugiteenuste pakkumisel, usaldusväärne ning tunnustatud partner maailmas. Meie missiooniks on luua arengukeskkond, mis aitab tagada Eesti hariduse ja teaduse konkurentsivõime maailmas.

Tutvu meie materjalidega:

Sihtasutuse põhikiri
Sihtasutuse struktuur
Sihtasutuse arengukava

 

sa_archimedes_visuaal_el