Struktuuritoetuste agentuur

sõnapilv_STR

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille on riik suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. Täpsemalt menetleb rakendusüksus projektitaotlusi, nõustab nii toetuse taotlejaid kui ka juba toetust saanud projekte ja maksab välja toetusraha.

Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Aastatel 2014 kuni 2020 on teadusele ja kõrgharidusele planeeritud
Euroopa Liidu struktuuritoetusi eraldada summas 339 miljonit eurot.

Toetused teadusele ja kõrgharidusele on perioodil 2014-2020 suunatud Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetatakse nii investeeringuid ja aparatuuri kui ka otseselt inimestega seotud tegevusi.

Liitu toetuse saajate infolistiga!