Eurotoetuste abil luuakse Eestis üheksa uut teaduse tippkeskust

Sihtasutus Archimedes struktuuritoetuste agentuur tegi rahastamisotsused tegevuse „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks“ osas. Taotlusvooru laekus kokku 18 taotlust kaheksalt erinevalt teadus- ja arendusasutuselt, millest hindamiskomisjoni ettepanekul rahastatakse viie teadus- ja arendusasutuse kohta kokku üheksat projekti.

Hindamiskomisjon tegi ettepaneku rahastada Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ning Eesti Kirjandusmuuseumi poolt esitatud taotlusi. Rahastatavad projektid kuuluvad loodusteaduste, arstiteaduste, humanitaarteaduste ning inseneri- ja tehnikateaduste valdkondadesse. Kõik projektid viiakse ellu koostöös teiste teadus- ja arendusasutustes töötavate kõrgetasemeliste uurimisrühmadega. Tulenevalt tegevusele eraldatud toetuse piiratud kogumahust, otsustati projekte rahastada taotletust väiksemas mahus.

Toetuse andmise üldeesmärgiks on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) kaasrahastatava teaduse tippkeskuste tegevuse kogumaht on ligikaudu 39 miljonit eurot.

Lisainfo:
Kristel Meesak
SA Archimedes
teaduse tippkeskuste meetmehoidja
kristel.meesak@archimedes.ee
730 0501

IMG_4081