Maksetaotluste esitamine struktuuritoetuse e-keskkonnas

Alates käesoleva aasta septembrist on toetuse saajatel võimalik maksetaotlusi, ettemaksutaotlusi ning ettemaksu tõendamise aruandeid esitada elektrooniliselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu aadressil https://etoetus.struktuurifondid.ee

Kohustuslikuks muutub maksetaotluste esitamine E-toetus keskkonna kaudu alates 2017. aastast, kuid juba praegu on toetuse saajatel võimalik nimetatud keskkonnaga tutvuda.

Eeltoodust tulenevalt palub rakendusüksus toetuse saajatel analüüsida, kes hakkavad nende asutuses maksetaotlusi E-toetus keskkonna kaudu sisestama. Et nimetatud isikutel oleks juurdepääs projekti andmetele, palub rakendusüksus teil teie projektiga tegeleva toetuse spetsialisti või meetmehoidja abiga üle kontrollida, kas projektide lõikes on projektidele lisatud taotleja kontaktisikud koos isikukoodidega.

Palume jälgida, et projekti kontaktisikute hulgas oleksid kõik isikud, kellel on õigus projekti andmeid vaadata ja maksetaotlusi lisada, sealhulgas vajadusel ka partneri(te) esindajad.

Täpsemat infot maksetaotluste esitamise kohta E-toetus keskkonna kaudu saate projekti eest vastutavalt isikult (toetuste spetsialistidelt või meetmehoidjatelt) rakendusüksuses.

Kuvatõmmis struktuuritoetuse e-keskkonna avalehest

Kuvatõmmis struktuuritoetuse e-keskkonna avalehest