“Teeme+” aitab tõsta LTT valdkonna populaarsust noorte seas

Teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” raames rahastatakse hindamiskomisjoni ettepanekul osaliselt või täismahus 23 projekti. Toetuse kogumaht on 1 282 707 eurot. Suuremate projektide maksumus ulatub kuni 97 000 euroni, väikseim projekt saab toetust 13 000 eurot. Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kokku esitati Sihtasutusele Archimedes 108 projektitaotlust 81 taotlejalt. Taotlejate hulgas oli nii kohalikke omavalitsusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, ettevõtteid, ülikoole kui ka riigigümnaasiume. Taotlejaid oli üle Eesti, alates Hiiu- ja Saaremaast kuni Ida-Virumaani.

Projektide eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Toetust antakse kahele tegevusele:

  • “Tegevus 1″ on suunatud noortele LTT valdkonna ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamisele;
  • “Tegevus 2″ on suunatud noortele LTT valdkonna teadushuviringide tegevuse käivitamisele ja läbiviimisele.

“Ürituste sarjade teemadeks on peamiselt bioloogia, maavarad, astronoomia, robootika, inseneeria ja IKT”, kommenteeris SA Archimedes meetmehoidja Kristel Meesak. “Rahastatavate teadushuviringide valik on samuti mitmekesine, teemadeks näiteks kosmos, loodus- ja  täppisteadused, mehhatroonika, robootika ja tehnoloogia,” võttis Meesak projektide teemad kokku.

- “Tegevus 1″ raames rahastatakse 11 projekti kogusummas 764 858,94 eurot;
- “Tegevus 2″ raames rahastatakse 12 projekti summas 517 848,06 eurot.
- Kõikide toetust saanud projektide kohta saab lähemalt lugeda SIIT.