Tartu Ülikool tunnustas ettevõtlike teadlasi

Tartu Ülikool tunnustas 18. mail esimest aastat oma teadlasi, kes on andnud suure panuse ettevõtliku ülikooli arendamisse. Ettevõtliku teadlase tiitli pälvisid vähibioloogia uurimisgrupi külalisprofessor Tambet Teesalu ning TÜ mereinstituudi ihtüoloogia ja kalanduse professor Toomas Saat.

Professor Tambet Teesalu on aktiivselt tegelenud vähiravimi arendamisega ja teinud selleks ettevõtjatega tõhusat koostööd. Professor Toomas Saat on oma teadustöö tulemusel sõlminud ettevõtluslepinguid, mis on seotud keskkonnauuringutega.

TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Kristel Reimi sõnul valiti tiitli saajad välja selle järgi, kes olid möödunud aastal toonud ülikoolile kõige rohkem ettevõtluslepinguid. „Tartu Ülikool on võtnud oma strateegiliseks eesmärgiks olla ettevõtlik ülikool,“ rääkis Reim. „Meie teadlased ja üliõpilased annavad endast palju, et muuta Eesti majandus nutikamaks ja suuremat lisandväärtust tootvaks. Seetõttu soovime nüüdsest tõsta esile neid teadlasi, kes on aidanud eriti hoogsalt kaasa ettevõtliku ülikooli eesmärkide täitmisele.“

TÜ ettevõtluskoostöö mahtu on märkimisväärselt mõjutanud 2016. aastal avatud nutika spetsialiseerumise rahastusmeede (NUTIKAS), mille kaudu SA Archimedes rahastas 2016. ja 2017. aastal 21 projekti. Neist 11 viiakse ellu koostöös Tartu Ülikooliga. 2017. aastal sõlmis Tartu Ülikool selle meetme raames 2,2 miljoni euro ulatuses teadus- ja arendustegevuse lepinguid.

Allikas: Tartu Ülikooli pressiteade “TÜ kõige ettevõtlikumad teadlased on Tambet Teesalu ja Toomas Saat”

“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee