Edulugu: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaring

Reedel, 21. septmebril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaringi.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaring sai toetust tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” meetmest.
“Reis ümber Eesti” Jõgevamaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 20.09.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.


Tehnoloogiaalased praktilised oskused Põltsamaa ÜG mehhatroonikaringist
Toetuse saaja: Põltsamaa Linnavalitsus
Periood:06.03.2017–30.06.2020
Toetus: 19 302,58 eurot
Lühikirjeldus: PÜG peab oluliseks, et noored omandaksid LTT kirjaoskuse ning digipädevuste praktilised oskused juba koolis, sestap on koostöös Kaitseliiduga koostatud mehhatroonikaringi õppekava. Projekti eesmärk on nüüdisaegset õpikäsitlust rakendades tehnoloogia, loovuse ja praktiliste tegevuste lõimimine huvihariduses – huviringi läbinu mõistab tehnoloogia seoseid, oskab tehnoloogia maailma võimalusi vastutustundlikult kasutada, arendada uusi tehnoloogiaid ning valida teadlikult karjäär LTT valdkonnas.