Täna avanes ASTRA suunatud ettepanekute kogumise voor

Sihtasutus Archimedes avas täna tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) suunatud ettepanekute kogumise vooru. Ettepanekute vastuvõtmine lõpetatakse 20. aprillil 2020. 

Suunatud ettepanekute vooru toel toetatakse kaht tegevust: teadus- ja õppehoonete rajamist ning koostöö tugevdamist teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete vahel.

Teadus ja õppehoonete rajamise tegevuse alla kuulub projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja sisustamine. Selle tegevuse toetust saavad taotleda asutused, mille projekt on kinnitatud investeeringute kavaga ja projekti tegevused on hangete tulemusel kallinenud ning seetõttu ei ole saanud täiendavat toetust kallinenud kulude katteks.

Koostöö tugevdamise tegevuse toetust saavad taotleda avalik-õiguslikud või riigi teadus- ja arendusasutused, kellele on aastatel 2010–2014 eraldatud teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise toetust ning avalik-õiguslik ülikoolid või riigi rakenduskõrgkoolid.

Taotlemine toimub e-posti või dokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu. Seoses Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuse agentuuri liitumisega Riigi Tugiteenuste Keskusega 1. aprillil tuleb taotlused ja ettepanekud esitada kuni 1. aprillini aadressile info@archimedes.ee või DVK kaudu SA-le Archimedes.

Alates 1. aprillist tuleb taotlused ja ettepanekud saata e-postiaadressile urve.vool@rtk.ee või DVK kaudu Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuse rakendamise osakonnale. Ettepanekute ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 20. aprillil. 

Loe lähemalt taotlemise kohta meie kodulehelt. 

Lisainfo:
Urve Vool
Kuni 1. aprillini urve.vool@archimedes.ee, tel 730 0802,
Alates 1. aprillist urve.vool@rtk.ee. tel 663 2067