Kulude abikõlblikkus seoses Covid-19 leviku tõttu ära jäetud tegevustega

Korraldusasutuse seisukoht

WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, seega on tegemist force majeure olukorraga ning loeme kulud abikõlblikuks järgmistel tingimustel:

 • kindlustusleping ei kata tehtud kulutusi, aluseks on kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (nt kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused);
 • toetuse saaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks;
 • toetuse saaja esitab rakendusüksusele:
  • info tegevuse ära jäämise kohta, lihtsustatud kuluhüvitamisviiside korral piisab üksnes sellest teabest;
  • tõenduse, et toetuse saaja ei saa tegevuse korraldajale makstud summat tagasi või saab osaliselt;
  • kreeditarved (majutus, lennupilet jmt);
  • dokumendid kulutuste kohta, mida ei hüvitatud.

Covid-19 juhtumiga abikõlblikuks loetud kulutuste puhul tuleb pidada rakendusüksusel eraldi arvestust (minimaalselt projekt nr, maksetaotluse nr, kuludokumendi nr/nimetus ja kulu abikõlblikuks loetud summa). Maksetaotluse kuludokumendi lahtrisse „RÜ sisesed märkused“ lisada märksõna „koroona“. See võimaldab vajadusel hiljem need kulud kiiresti leida.

Ühikuhind, mis on ette makstud, kuid jääb täielikult kasutamata, tuleb toetuse saajal vabatahtlikult tagastada.