ASTRA toetuste maht ületas 58 miljoni euro piiri

SA Archimedese kõige mahukama struktuuritoetuse ASTRA (institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele) raames maksti nelja aasta jooksul välja üle 58 miljoni euro. ASTRA projektidest rahastati kokku 27 projekti, millest seitse olid uued õppehooned.

2014-2020. aastal valmivatest ASTRA projektidest on tänaseks lõppenud kaks. Üheks neist on TalTechi projekt VÕSA ehk „Virtuaalsete õpiruumide ja simulatsioonikeskkonna loomine ja juurutamine“, mille toetuse maht oli suurem kui 300 000 eurot.

VÕSA projektijuhi Aivar Kurreli sõnul on virtuaalsed õpiruumid hästi vastu võetud ja kinnitas, et neid kasutatakse aktiivselt erinevates IT õppekavades.

“Virtuaalseid õpiruume saab igal ajal vajadusel juurde luua, see tähendab, et õpiruumide maht võib ajas muutuda,” ütles Kurrel.

011-ITee

Uus õpikeskkond koosneb riistvarast, kaugtöölabori tarkvarast ja sellele ehitatud õpiruumidest. See võimaldab õppeainete raames luua erinevaid realistlikke simulatsioone ning aitab tudengitel sooritada ettevõtluspraktikat.

“Õpiruumide kasutamine on oluline ühelt poolt õppejõule, sest tagab üliõpilastelt õppeaines omandatu tagasiside saamisel efektiivsuse, kui õppeaine kursust võtab ca 150-400 tudengit. Teiselt poolt õpiruumide loomine tudengite poolt õppejõu juhendamisel annab võimaluse omandada praktilisi oskusi, mida tulevikus kasutada mõnes muus olukorras,“ lisas Kurrel.

Ülejäänud 25 ASTRA projekti osas viidi sel aastal läbi vahehindamised. Kõik projektid said ASTRA juhtkomisjonilt positiivse hinnangu ning eesmärkide täitmine jätkub samas mahus.

ASTRA meetme tegevuste kogumaksumus on 132,5 miljonit eurot ehk kõrgkoolidel ja teadus- ja arendusasutustel on võimalik saada veel üle 73 miljoni euro.

Suurimate projektide tulemusel valmivad teiste seas Eesti Kunstiakadeemia visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus EKA LOOVKÄRG, Sisekaitsekadeemia õppehoone ning Tartu Ülikooli IT keskus.

Lisainfo:
Mattias Jõesaar
Kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
Tel. 513 6709
e-mail: mattias.joesaar@archimedes.ee

NUTIKAS IV taotlusvooru infopäevad taotlejatele

Sihtasutus Archimedes avab tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS IV taotlusvooru.

 

Infopäevadel tehtud esitlustele saad ligi siit.

///

Infopäevad taotlejatele toimuvad 25. ja 27. veebruaril Tartus ja Tallinnas

Infopäevad toimuvad:

  • 25.02 Tartus, hotellis London kell 13:00-16:00
  • 27.02 Tallinnas, hotellis Nordic Hotel Forum kell 10:00-13:00.

Teemad:

  • Sissejuhatus (Mariann Saaliste, Haridus- ja Teadusministeerium)
  • Määruse tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)
  • Arendusplaan. Rakendusuuring vs Tootearendus – mis on mis? (Viktor Muuli, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur)
  • Äriplaan. Abikõlblikud kulud. Riigiabist projektides (Urve Vool, Sihtasutus Archimedes)
  • Hindamisjuhendi tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)

Infopäevi korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös SA Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.


Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 730 0396.

NUTIKAS taotluste esitamise tähtaeg pikenes 31. jaanuarini

Sihtasutus Archimedes pikendab tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” rakendamiseks struktuuritoetuse andmisel III taotlusvooru taotluste esitamise tähtaega.

Toetust saab taotleda kuni 31. jaanuarini 2019. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni.
Taotlusvooru toetuse maht on kuni 15 000 000 eurot.
Meetme tegevuse määrus on avaldatud Riigi Teatajas (RT I, 29.12.2016, 11).

Täpsem informatsioon ja taotlemiseks vajalikud dokumendid: www.archimedes.ee/nutikas

Lisateave ja nõustamine: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 730 0396

Edulugu: IKT (Iidlane kimab teadusesse) mobiilne labor Kärdla PK Teabemajas

Reedel, 14. detsembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Hiiu Vallavalitsust.

Projekti “Iidlane kimab teadusesse” toel sisustatakse Kärdla Põhikooli Teabemajas mobiilne roobootika labor, kus noortel on võimalik oma loovust arendada ning iga robootika alane unistus ellu viia. Mobiilsus annab ringile liikumisvabaduse. Käivitatakse robootikaringid Hiiu vallas, Kärdlas ja Laukal.

Projekt “Iidlane kimab teadusesse” valmib Euroopa Regionaalarengu fondi tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” toel.

“Reis ümber Eesti” Hiiumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 13.12.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks

Reedel, 7. detsembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – AS Värska Sanatooriumi.

AS Värska Sanatooriumi ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudiga valmiv projekt “Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks projekt” valmib Euroopa Regionaalarengu fondi tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” toel.
“Reis ümber Eesti” Võrumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 06.12.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Eesti Lennuakadeemia kopterisimulaator

Reedel, 9. novembril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Eesti Lennuakadeemiat.

Eesti Lennuakadeemia kopterisimulaatori soetamise projekt valmis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.
“Reis ümber Eesti” Tartumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 08.11.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.

Edulugu: Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus

Reedel, 19. oktoobril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Mulgimaa tehnoloogia õppekeskust.

Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus sai toetust tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” meetmest.
“Reis ümber Eesti” Viljandimaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 18.10.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.


Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus
Toetuse saaja: Karksi Vallavalitsus
Periood: 20.03.2017–31.12.2020
Toetus: 59 858 eurot
Lühikirjeldus: Mulgimaa Tehnoloogia õppekeskuse 3+2 projektiaastatel äratatakse 8-s LTT valdkonna huviringis esmalt algklassilaste loodusteadushuvi, siis on valida alustajate ja edasijõudnute robootika- ja elektroonikaring. Kaks ringi nügivad praktilise keemia, bioloogia ja füüsika teadushuvi põhikooli lõpuklasside õpilastes ja gümnasistides. Toimuvad ühisvalla koolide- AKG, Abja, Halliste, Mõisaküla – teadus- ja laboripäevad. Partnerid on Nuia PMT, Hanval Metall, Maaülikool (Polli), Tartu Ülikool ja Tallinna TÜ.

Edulugu: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleks

Reedel, 12. oktoobril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sai saalikompleksi väljaarendamiseks toetust tegevusest “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” (ASTRA).
“Reis ümber Eesti” Harjumaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 11.10.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Projekti nimi: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016 – 2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu (EMTASTRA): saalikompleksi väljaarendamine
Periood: 01.01.2016 – 31.07.2019
Toetus: 3 999 999,70 eurot
Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rajatakse Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiale (EMTA) juurdeehituse näol kaasaegne saalikompleks, tänu millele luuakse esituskunstidele spetsialiseerunud kõrgkoolile kontserdisaal ja õppelava, mis on seni puudunud. Projekt on vajalik, tagamaks õppe- ja teadustöö kvaliteeti EMTA-s – ilma kaasaegse saalikompleksita ei ole võimalik anda kaasaegset ja kvaliteetset muusikaharidust, kuna hetkel puudub korralik praktikabaas.

Koostööfestival toob kokku ettevõtjad ja teadlased

Koostööfestival “Õigel ajal õiges kohas” toimub 1. novembril Tallinna Ülikooli Astra majas. Festivalil on esindatud ka NUTIKAS meede. Tule ja uuri, kuidas saavad teadusasutused kaasa aidata Sinu ja Sinu ettevõtte arengule.

Sel sügisel toimuvat koostööfestivali „Õigel ajal õiges kohas“ korraldab Tallinna Ülikool. Festivali märksõnad on Inimene. Loovus. Masin. – just neid teemasid erinevates kombinatsioonides lahkavad teadlased koostöövõimalusi avavates liftikõnedes ja koos ettevõtjatega peetavates paneeldiskussioonides.

Koostööfestival

Koostööfestivali eesmärk on tutvustada ettevõtete ja organisatsioonide esindajatele kõrgkoolides töötavate tippteadlaste uurimisteemasid, et neist oleks kasu nii ettevõtlusele kui ka ühiskonnale. Festival toob kokku ettevõtjad erinevatest tegevusvaldkondadest ning teadlased, kes töötavad välja kaasaegseid lahendusi ja arendusi.

Festivali korraldavad koostöövõrgustiku ADAPTER partnerid koos. Seni on festivali peakorraldajateks olnud Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool.

Festival toob kokku ettevõtjad erinevatest tegevusvaldkondadest ning teadlased, kes töötavad välja kaasaegseid lahendusi ja arendusi.

Koostööfestival toimub 1. novembril 2018 Tallinna Ülikooli Astra majas (Narva mnt 29, Tallinn).

Koostööfestivalil on kohal ka “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS toetusmeede.

Tule kuulama ja kaasa rääkima!

Registreeri ennast siin.

Allikas: Adapter.ee “Koostööfestival tuleb taas


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee