Meetmehoidjad

Meetmehoidjate ülesandeks on tagada 2014-2020 perioodi meetmetega seotud tegevuste edukas elluviimine rakendusüksuses.

MEETMEHOIDJAD
Kristel Meesak-Seesmaa
teaduse tippkeskuste arendamine; riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine; teaduse populariseerimine (TeaMe+ ja Teeme+)
tel 7300 501
kristel.meesak-seesmaa@archimedes.ee
Tea Tassa
rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (NUTIKAS); valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)
tel 7300 396
tea.tassa@archimedes.ee
Anu Laumets
kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine (Mobilitas Pluss); kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine (Dora Pluss)
tel 7300 504
anu.laumets@archimedes.ee