Meetmehoidjad

Meetmehoidjate ülesandeks on tagada 2014-2020 perioodi meetmetega seotud tegevuste edukas elluviimine rakendusüksuses. 

1 meetmehoidja KristelKristel Meesak
Meetmed: teaduse tippkeskuste arendamine; riiklik infrastruktuur; teaduse populariseerimine
tel 7300 501
kristel.meesak@archimedes.ee

2 meetmehoidja KadrinKadrin Kergand
Meetmed: asutuste strateegilise arengu toetamine ehk ASTRA
tel. 7300 804
kadrin.kergand@archimedes.ee
3 meetmehoidja TeaTea Tassa
Meetmed: rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; valdkondlike ministeeriumite T&A tegevuse toetamine ja võimekuse tõstmine
tel 7300 396
tea.tassa@archimedes.ee
4 meetmehoidja AnuAnu Laumets
Meetmed: kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine
tel 7300 504
anu.laumets@archimedes.ee