Lõppes teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes lõpetas 28. novembril “Teeme+” taotluste vastuvõtmise. Kokku esitati 109 taotlust. Meetme tegevuse toetuse kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot. Taotlusi esitati kokku 6,45 miljoni euro ulatuses.

Taotlusi sai esitada kahe tegevuse kohta:

 • Tegevus 1:  noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamine teadusasutustes, -seltsides, -keskustes, muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal ning tegevusteks vajaliku õppevara soetamine.
 • Tegevus 2: noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse käivitamine ja läbiviimine ning selleks vajaliku õppevara soetamine ning juhendajate koolitamine.

Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad siseriiklikud hindamiskomisjoni liikmed. Taotluste rahastamise otsused tehakse teatavaks eeldatavalt 2017. aasta märtsis.

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
Kristel Meesak
Teeme+ meetmehoidja
Sihtasutus Archimedes
e-post kristel.meesak@archimedes.ee
tel 730 0501

Fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks” on jõudnud TÜ Narva kolledžisse

30. novembrist kuni aasta lõpuni saab TÜ Narva kolledži III korruse fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Septembris sai näitust näha Tallinna Tehnikaülikoolis, oktoobris oli näitus üleval Tallinna Ülikoolis, novembriks rändas fotonäitus Tartu Ülikooli ning aasta viimasel kuul on võimalik näitust vaadata TÜ Narva kolledžis.

Näituselt leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.
Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Fotonäitus Narva kolledžis

Tartu Ülikooli peahoones avati fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks”

31. oktoobrist kuni 21. novembrini saab Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

Näituselt leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. 
Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Fotonäitus Tartu Ülikoolis

Eesti teadustaristu saab 19 miljoni eurose rahasüsti

Valitsus kinnitas teadustaristu investeeringute kava, mis näeb ette ligi 19,1 miljonit eurot riikliku tähtsusega teadustaristu väljaarendamiseks. Toetust saavad 13 projekti, mis parandavad teadustöö keskkonda ning soodustavad koostööd ülikoolide, teadusasutuste, riigiasutuste ja ettevõtete vahel. 

Haridus- ja teadusminister Maris Lauri märkis, et tulemuslik teadustöö ja teaduse areng ei ole võimalik ilma korraliku taristuta ning taristud, millesse investeeritakse, on mõeldud laiale kasutajaskonnale, mitte ühe asutuse teadlastele. „Taristute avatud kasutamist ja ettevõtluskoostööd toetades suurendame teaduse ühiskondlikku mõju ning Eesti nähtavust, atraktiivsust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel teadusmaastikul,“ ütles minister Lauri.

Kõik toetatavad projektid soodustavad asutuste vahelist koostööd ja taristu ühiskasutust, mis laiendab teadlaste, ettevõtete ja teiste partnerite juurdepääsu teadusaparatuurile ja -seadmetele. Aparatuuri ja laborite kaasajastamise ning taristu ühiskasutusega kaasneb energiasääst ja kulude kokkuhoid. Paranevad õppe- ja töötingimused ülikoolides ja teadusasutustes aitavad tõsta õppe- ja teadustöö kvaliteeti. Paljud projektid panustavad IKT alasesse teadus- ja arendustegevusse ning lähtuvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade vajadustest.

Projektid investeeringute kavas:

 • Eesti Genoomikakeskus – 1,82 mln eurot
 • Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing – 716 000 eurot
 • Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine – 546 000 eurot
 • Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium – 774 000 eurot
 • Eesti eluteaduste andmete teadustaristu – 1,28 mln eurot
 • Nutika tootmise tuumiktaristu arendamine – 1,6 mln eurot
 • Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus – 1,78 mln eurot
 • Euroopa Neutronkiirgusallika rajamine ja rakendamine teaduslikeks uuringuteks – 3 mln eurot
 • Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine – 2,14 mln eurot
 • Eesti teaduspilve loomine – 2,08 mln eurot
 • Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri täiendava võimekuse arendamine – 1,46 mln eurot
 • Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik – 1,56 mln eurot
 • Euroopa Sotsiaaluuring Eestis – 350 000 eurot

Projektide lühitutvustused

TAUSTAINFO

 • SA Archimedes kuulutas investeerimisettepanekute kogumise vooru välja 2015. aasta lõpus.
 • Kokku esitati 25 ettepanekut ja nende kogumaksumus oli ca 63 miljonit eurot. Ettepaneku investeeringuteks esitas seitse asutust, projektidesse oli kaasatud hulgaliselt partnerasutusi.
 • Ettepanekuid hindas hindamiskomisjon, kuhu kuulusid siseriiklikud eksperdid avalikust ja ettevõtlussektorist.
 • Investeeringute kava maht on 19 094 987 eurot, millest ca 17,1 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengu fondi toetus ja 2 miljonit eurot riiklik kaasfinantseering; neile summadele lisandub taotlejate omafinantseering vähemalt 5%.
 • Investeeringute kava on osa ca 30 miljoni eurosest meetmest „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“. Tegemist oli esimese investeerimisettepanekute kogumise vooruga, mille maht moodustab ca 65% meetme kogueelarvest. Teine voor toimub pärast Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamist.

Autor: Tarmu Kurm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja

Ettevõtlusnädalal tutvustatakse nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusvõimalusi

3.-9. oktoobrini toimub üle-eestiline Ettevõtlusnädal. Ettevõtlusnädala pikaajaliseks eesmärgiks on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme.

Sihtasutus Archimedes on sel nädalal esindatud kolmel sündmusel, tutvustades nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusvõimalusi:

 • 4. oktoober kell 16:00-17:30 Seminar “Kuidas teadus ettevõtte kasuks tööle panna?” Tallinnas, Viru konverentsikeskuse Andante saalis. Lisainfo ja registreerimine SIIN.
 • 05. oktoober kell 15:00-16:30 Seminar „Kuidas teadus ettevõtte heaks tööle panna?“ Tartus, Atlantise konverentsikeskuse väikeses saalis. Lisainfo ja registreerimine SIIN.
 • 6. oktoobril kell 9:30-16:00 Koostööfestival “Õigel ajal õiges kohas” Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Lisainfo ja registreerimine SIIN.

tp__mg_0348

Tallinna Ülikoolis avati fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks”

30. septembrist kuni 31. oktoobrini saab Tallinna Ülikooli Mare hoone II korruse fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

Mare hoonest (Uus-Sadama 5) leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. 
Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Avatud on “Teeme+” taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes kuulutas välja tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” rakendamiseks struktuuritoetuse andmisel avatud taotlusvooru.

Toetuse andmise eesmärkideks on:

 • teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna populariseerimine noorte seas;
 • teadlikkuse tõstmine loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnast;
 • huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Taotlusvoor avatakse 26. septembril 2016. a ning toetust saab taotleda kuni 28. novembrini 2016. a. Taotlusvooru toetuse maht on 1 282 707 eurot. Meetme tegevuse määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Täpsem informatsioon ning taotlemiseks vajalikud dokumendid leiate SIIT.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave ja nõustamine:
Kristel Meesak, meetmehoidja, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.

IMG_8398

Maksetaotluste esitamine struktuuritoetuse e-keskkonnas

Alates käesoleva aasta septembrist on toetuse saajatel võimalik maksetaotlusi, ettemaksutaotlusi ning ettemaksu tõendamise aruandeid esitada elektrooniliselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu aadressil https://etoetus.struktuurifondid.ee

Kohustuslikuks muutub maksetaotluste esitamine E-toetus keskkonna kaudu alates 2017. aastast, kuid juba praegu on toetuse saajatel võimalik nimetatud keskkonnaga tutvuda.

Eeltoodust tulenevalt palub rakendusüksus toetuse saajatel analüüsida, kes hakkavad nende asutuses maksetaotlusi E-toetus keskkonna kaudu sisestama. Et nimetatud isikutel oleks juurdepääs projekti andmetele, palub rakendusüksus teil teie projektiga tegeleva toetuse spetsialisti või meetmehoidja abiga üle kontrollida, kas projektide lõikes on projektidele lisatud taotleja kontaktisikud koos isikukoodidega.

Palume jälgida, et projekti kontaktisikute hulgas oleksid kõik isikud, kellel on õigus projekti andmeid vaadata ja maksetaotlusi lisada, sealhulgas vajadusel ka partneri(te) esindajad.

Täpsemat infot maksetaotluste esitamise kohta E-toetus keskkonna kaudu saate projekti eest vastutavalt isikult (toetuste spetsialistidelt või meetmehoidjatelt) rakendusüksuses.

Kuvatõmmis struktuuritoetuse e-keskkonna avalehest

Kuvatõmmis struktuuritoetuse e-keskkonna avalehest

Selgunud on järgmised nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute projektid

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” taotlusvoorus on selgunud kaks järgmist toetust saanud projekti. Ühe projekti käigus arendatakse välja algoritmid rahvastiku liikumise jälgimiseks ning teise raames luuakse paremad piimhappebakterid. Meetme toetuse jääk on 7 926 354 eurot. 

lisa 4

Projekti nimi: Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid
Toetuse saaja: Mooncascade OÜ
Teostaja: Tartu Ülikool
Toetuse summa: 174 090 €
Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt.
Projekti nimi: Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise
Toetuse saaja: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Teostaja: Tartu Ülikool
Toetuse summa: 105 000 €
Projekti eesmärgiks on luua teatud omadustega piimhappebakterid, kasutades selleks moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvaanalüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute taotlusvoor avati 4. jaanuaril 2016. aastal. Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot. Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” eesmärk on toetada Eesti majanduse muutumist teadmistemahukamaks. Haridus- ja Teadusministeerium suunab meetme kaudu aastani 2022 ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks kokku 26,6 miljonit eurot, millest suurem osa tuleb Euroopa Regionaalarengu FondistEesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna. Toetust vahendab Sihtasutus Archimedes.

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” taotlusvooru kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Teaduse populariseerimine alategevuse “Teeme+” infopäevad

21. septembril 2016. a kell 10:00–13:00 toimub Tartus, Dorpat Konverentsikeskuses(Soola 6), Baeri saalis ja 23. septembril 2016. a kell 11:00-14:00 Tallinnas, Park Inn by Radisson Meriton Conference & SPA Hotelis (Toompuiestee 27), Tammsaare saalis Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 rahastatava tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” infopäev.

Infopäevadele on oodatud kõik  LTT valdkonna ürituste sarjade ja  teadushuviringide käivitamise ja läbiviimisega seotud Teeme+ taotlejad.
Registreerimine infopäevadele on lõppenud!

TEEMAD:

 • Toetuse andmise tingimuste tutvustus;
 • Taotlusvormi tutvustus;
 • Hindamisjuhendi tutvustus;
 • Perioodi 2014-2020 abikõlblikkusest;
 • Võrdsete võimaluste tagamine LTT valdkonna populariseerimisel.

Infopäeva korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Tegevuse määrus ja seletuskiri. Taotlusvoor avatakse 39. nädalal.

Lisainfo: Kristel Meesak, Teeme+ meetmehoidja, e-post kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.