Edulugu: Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaring

Reedel, 21. septmebril Eesti Televisioonis eetris olnud “Reis ümber Eesti” telesaates kajastati Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri toetuse saajat – Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaringi.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mehhatroonikaring sai toetust tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” meetmest.
“Reis ümber Eesti” Jõgevamaa saade on ETV veebilehelt järelvaadatav kuni 20.09.2019.

Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ellu viidud projektid toob teieni igal reedel kell 20:00 Eesti Televisiooni televiktoriin “Reis ümber Eesti“.


Tehnoloogiaalased praktilised oskused Põltsamaa ÜG mehhatroonikaringist
Toetuse saaja: Põltsamaa Linnavalitsus
Periood:06.03.2017–30.06.2020
Toetus: 19 302,58 eurot
Lühikirjeldus: PÜG peab oluliseks, et noored omandaksid LTT kirjaoskuse ning digipädevuste praktilised oskused juba koolis, sestap on koostöös Kaitseliiduga koostatud mehhatroonikaringi õppekava. Projekti eesmärk on nüüdisaegset õpikäsitlust rakendades tehnoloogia, loovuse ja praktiliste tegevuste lõimimine huvihariduses – huviringi läbinu mõistab tehnoloogia seoseid, oskab tehnoloogia maailma võimalusi vastutustundlikult kasutada, arendada uusi tehnoloogiaid ning valida teadlikult karjäär LTT valdkonnas.

Seminarid toetuse saajatele 10. ja 11. oktoobril 2018

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur korraldab oktoobris toetuse saajatele seminarid, kuhu on oodatud projektide juhid ja projektide elluviimise eest vastutavad isikud.

Teemad:

 • Vabariigi Valitsuse määruse „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (Ühendmäärus) muudatused
 • Kulude abikõlblikkus
 • Projektide vahehindamine

Toetuse saajate seminari slaidid leiab SIIT.

Seminarid toimuvad:

 • 10. oktoobril kell 13.00-16.30 Tartus Dorpati Konverentsikeskuse (Turu 2) Baeri saalis
 • 11. oktoobril kell 13.00-16.30 Tallinnas Tallink Spa&Conference Hotelli (Sadama 11a) Galaxy 1 konverentsiruumis

Registreerumine seminaridele kestab kuni 1. oktoobrini 2018.

SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur jagavad partneritega Ettevõtlusnädalal infot rahastus- ja koostöövõimaluste kohta

Ettevõtlusnädal on suurim ettevõtlusfestival, mis toimub oktoobri esimesel nädalal kõikjal üle Eesti. Eesti Teadusagentuuri, SA Archimedese, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, ADAPTERi ja MAK-võrgustiku koostöös toimuvad neljas Eesti linnas ettevõtjatele mõeldud infoseminarid.

Võrus, Tartus, Tallinnas ja Jõhvis toimuvate seminaride käigus tutvustatakse lähemalt ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks mõeldud meedet NUTIKAS. Selle tutvustuse raames jagavad oma kogemusi ka toetust taotlenud ettevõtted. Samuti antakse ülevaade, millistes Horisont 2020 osades saavad ettevõtted osaleda ja esitletakse konkreetselt ettevõtetele suunatud toetusskeeme.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tutvustab ettevõtte arenguprogrammi ning Adapter.ee samanimelist portaali, mis toob kokku teadusasutused ja ettevõtjad. Lisaks jagatakse seminaridel teavet teadus- ja tehnoloogiapakti osas ning räägitakse sellestki, kuidas koolid ja ettevõtted saavad omavahel koostööd teha. Pärast ettekandeid toimuvad huvilistele konsultatsioonid.

Infoseminarid toimuvad:
Võrus (Stedingu kohvik, Stedingu maja, Kreutzwaldi 15, Võru), esmaspäev 1. oktoobril algusega kell 15:00. Info ja registreerumine SIIN.
Tartus (Dorpati konverentsikeskus, Petersoni saal, Turu 2, Tartu), teisipäeval 2. oktoobril algusega kell 14:00. Info ja registreerumine SIIN.
Tallinnas (SEB innovatsioonikeskus, Tornimäe 2, Tallinn), kolmapäeval 3. oktoobril algusega kell 13:00. Info ja registreerumine SIIN.
Jõhvis (Kaubanduskeskus Tsentraal, Keskväljak 4, Jõhvi), reedel 5. oktoobril algusega kell 13:00. Info ja registreerumine SIIN.

Lähem info:
Sven Paulus
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Teadusagentuur
telefon: 5673-1072
sven.paulus@etag.ee
www.etag.ee

Ettevõtlusnädal_banner_706x485_01.06.18_


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meelelahutuslik televiktoriin “Reis ümber Eesti” toob teieni erinevad projektid üle Eesti

7. septembrist alustas ETVs uus meelelahutuslik saade “Reis ümber Eesti”, mis on eetris aasta lõpuni igal reedel kell 20.00.

Saates käsitletakse erinevate Eesti piirkondade elu ja olu ning selle erinevusi. Igas saates võetakse ette üks maakond ning staažika mälumänguri Ivo Linna juhatusel pannakse proovile kolm (maakonnaga seotud) tuntud inimest. Eestit aitab avastada tarmukas püstolreporter Pille Riin, (keda kehastab Liisa Pulk) kes püüab telepurki iga maakonna uuemad ja vanemad saavutused. Muusikalise reisi eest hoolitseb ansambel Supernova.

Kogupere meelelahutuslik televiktoriin “Reis ümber Eesti” on ETV veebilehel järelvaadatav!

Saade on toetatud Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest.

NUTIKAS juhtkomisjoni töökord taotluste hindamiseks on muutunud

Teisipäeval, 26. juunil 2018 muudeti “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ juhtkomisjoni taotluste hindamise töökorda.

Muudetud töökorraga on võimalik tutvuda SIIN (PDF).
Muutusid töökorra punktid 2.13 ja 2.14, täpsustati töökorra sõnastust.


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee

NUTIKAS toetusmeedet tutvustav seminar Tallinna Ülikoolis toimub 11. juunil

11. juunil kell 11:00 toimub Tallinna Ülikoolis NUTIKAS toetusmeedet tutvustav seminar “Rakendusuuringute finantsvõimendus läbi nutikas spetsialiseerumise – miks ja kellele?”.

“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” meetme võimalusi tutvustavad Viktor Muuli (Sihtasutus Eesti Teadusagentuur) ja Tea Tassa (Sihtasutus Archimedes). Ning oma kogemusi jagavad ettevõtjad Kaarel Adamberg (AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus) ja Jurgo Preden (Thinnect OÜ).

Palume registreeruda 7. juuniks, saates oma osalemissoov Tallinna Ülikooli avatud akadeemia juhatajale Katrin Männikule (katrin.mannik@tlu.ee; 5620 4450).

Seminarikutse leiate SIIT.


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee

Tartu Ülikool tunnustas ettevõtlike teadlasi

Tartu Ülikool tunnustas 18. mail esimest aastat oma teadlasi, kes on andnud suure panuse ettevõtliku ülikooli arendamisse. Ettevõtliku teadlase tiitli pälvisid vähibioloogia uurimisgrupi külalisprofessor Tambet Teesalu ning TÜ mereinstituudi ihtüoloogia ja kalanduse professor Toomas Saat.

Professor Tambet Teesalu on aktiivselt tegelenud vähiravimi arendamisega ja teinud selleks ettevõtjatega tõhusat koostööd. Professor Toomas Saat on oma teadustöö tulemusel sõlminud ettevõtluslepinguid, mis on seotud keskkonnauuringutega.

TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Kristel Reimi sõnul valiti tiitli saajad välja selle järgi, kes olid möödunud aastal toonud ülikoolile kõige rohkem ettevõtluslepinguid. „Tartu Ülikool on võtnud oma strateegiliseks eesmärgiks olla ettevõtlik ülikool,“ rääkis Reim. „Meie teadlased ja üliõpilased annavad endast palju, et muuta Eesti majandus nutikamaks ja suuremat lisandväärtust tootvaks. Seetõttu soovime nüüdsest tõsta esile neid teadlasi, kes on aidanud eriti hoogsalt kaasa ettevõtliku ülikooli eesmärkide täitmisele.“

TÜ ettevõtluskoostöö mahtu on märkimisväärselt mõjutanud 2016. aastal avatud nutika spetsialiseerumise rahastusmeede (NUTIKAS), mille kaudu SA Archimedes rahastas 2016. ja 2017. aastal 21 projekti. Neist 11 viiakse ellu koostöös Tartu Ülikooliga. 2017. aastal sõlmis Tartu Ülikool selle meetme raames 2,2 miljoni euro ulatuses teadus- ja arendustegevuse lepinguid.

Allikas: Tartu Ülikooli pressiteade “TÜ kõige ettevõtlikumad teadlased on Tambet Teesalu ja Toomas Saat”

“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee

NUTIKAS edulugu: Selfdiagnostics OÜ

Eesti ettevõte Selfdiagnostics OÜ toob tavakasutajatele koju laboratoorse täpsusega meditsiinilise analüüsi ja pakub maailma väikseimat PCR-tehnoloogia rakendust. See ainulaadne toode sillutab teed suurtele muudatustele meditsiiinis pakkudes uudset võimalust patsientidele, kes saavad nüüd võtta ise esimesi samme haiguste diagnoosimiseks.

“Tervishoiuprobleemid on silmatorkavad ja teenused selles valdkonnas pole kindlasti nii kättesaadavad inimestele kui peaks olema. Inimesed on harjunud üha rohkem oma tervisega seotud otsuseid ise vastu võtma. Tänapäeval püüavad inimesed ise teha esimese sammu, et mõista milles on probleem ja kuidas seda ravida.” ütleb Selfdiagnostics OÜ asutaja ja tegevdirektor Marko Lehes.

Selfdiagnostics OÜ on 2008. aastal loodud teadus- ja arendusettevõte, mille eesmärgiks on arendada ja tuua turule tervismurede ennetamiseks või kontrolli all hoidmiseks vajalikud teenused ja tooted.

Loe Marko Lehese intervjuud Connected Health lehelt.

Projekti nimi: Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid)
Toetuse saaja: Selfdiagnostics OÜ
Teostaja: TÜ Tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks.
Toetuse summa: 1 616 013 €


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Uus taotlusvoor aitab ettevõtetel läbi viia rakendusuuringuid ning tootearendusprojekte

SA Archimedes avab 25. jaanuaril 2018 tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru, mille maht on 15 miljonit eurot. Toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018 ning taotlusi saab esitada jooksvalt.

NUTIKAS on EL-i struktuurifondide rakendusperioodi 2014-2020 üks suuremaid ettevõtetele mõeldud toetusmeetmeid Eestis. Meetme maht on 26,6 miljonit eurot ning taotletava toetuse suurus võib olla kuni 2 miljonit eurot projekti kohta.

Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusarendusasutustelt ettevõttele vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Meetmehoidja Tea Tassa sõnul aitab toetus kaasa Eesti majanduse ja ettevõtluse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

Toetuse taotlejaks saab olla Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, kelle huvides rakendusuuringut või tootearendusprojekti läbi viiakse. Tassa selgitab: “Ettevõte peab osalema uuringus omapoolse rahalise panusega, mis sõltub ettevõtte suurusest ja toetatavast tegevusest.”

Meetme rakendajaks on Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Toetust vahendatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
7300 396
tea.tassa@archimedes.ee

NUTIKAS taotlusvooru infopäevad taotlejatele

Sihtasutus Archimedes avab tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru hiljemalt 31. jaanuaril 2018. a. Infopäevad taotlejatele toimuvad 30. ja 31. jaanuaril Tallinnas ja Tartus.

Infopäevad toimuvad:

 • 30. jaanuaril 2018. a kell 10.00-13.00 Tallinnas, Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33) ruumis BetaGamma.
 • 31. jaanuaril 2018. a kell 10.00-13.00 Tartus, Hotell Londoni (Rüütli 9) konverentsiruumis.

Teemad:

 • Sissejuhatus (Ene Kadastik, Haridus- ja Teadusministeerium)
 • Määruse tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)
 • Arendusplaan. Rakendusuuring vs Tootearendus – mis on mis? (Viktor Muuli, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur)
 • Äriplaan. Abikõlblikud kulud. Riigiabist projektides (Urve Vool, Sihtasutus Archimedes)
 • Hindamisjuhendi tutvustus (Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes)

Infopäevi korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös SA Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eelregistreerimine infopäevadele on lõppenud.
15 min enne infopäeva algust on võimalik ka kohapeal registreeruda.  

Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396.