Avatakse nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute II taotlusvoor

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” II taotlusvoor avatakse 23. jaanuaril 2017. a ning toetust saab taotleda kuni 20. detsembrini 2017. a. Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot.

Toetuse andmise eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes. Soovitakse tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades ning soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Taotlemiseks vajalik lisainfo ning dokumendid ja juhendid on kättesaadavad SIIT.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

 • 30. jaanuaril 2017. a kell 12.00-15.00 Tartus, Hotell Londonis (Rüütli 9)
 • 31. jaanuaril 2017. a kell 10.00-13.00 Tallinnas, Radisson Blu Sky Hoteli (Rävala pst 3) saalis Lybeck + St. Peterburg.

Sihtgrupp: ettevõtjad, kes soovivad NUTIKAS meetmest toetust taotleda.
Registreeruda saab kuni 29.01 või kuni kohtade täitumiseni.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396.

Ilusaid jõule!

Jõulukaart 2016                  Struktuuritoetuste agentuuri kontor (Väike-Turu 8, Tartu) on 23. detsembril suletud

Valminud on teaduse tippkeskusi tutvustavad videoklipid

Teaduse tippkeskus on mitme oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühma ühendus, mille eesmärgiks on kõrgetasemeliste uurimisrühmade koostöö kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust. 2016. aasta märtsis alustas viie Eesti teadus- ja arendusasutuse juures tööd üheksa uut teaduse tippkeskust.

Käesoleva aasta septembris külastas Sihtasutus Archimedes kõiki kevadel loodud tippkeskusi. Meie eesmärk oli teada saada, millega tippkeskuste uurimisrühmad tegelevad, miks on nende uurimisvaldkonnad olulised ja kuidas on nende uurimistulemused rakendatavad igapäevaelus. Meie vestlusteemade hulka kuulusid ka tippkeskuste eesmärgid ja ambitsioonid, võrdlused muu maailmaga ja valdkonna tulevik.

Selleks, et need harivad vestlused tippkeskuste juhtidega ja põnevad ringkäigud teadlaste tööruumides ainult meie silmi ja kõrvu ei jääks, olid meiega kaasas ka videoproduktsiooni professionaalid DX Meediast. Täname kõiki, kes meid lahkesti vastu võtsid, meie küsimustele vastasid ja meile teejuhtideks olid!

Tänaseks on koostöös DX Meediaga valminud kõik üheksa teaduse tippkeskust tutvustavat videot, mida me hea meelega kõigi huvilistega jagame. Kuna tippkeskuste koosseisu kuulub mitmeid töörühmi, nende uurimisvaldkonnad on laiad ja uurimisobjektid mitmekesised, ei mahtunud paraku kõik tippkeskuste telgitagused filmilindile. Sellegipoolest toome vaatajateni esmase sissevaate tippkeskuste töö argipäeva. Harivat vaatamist!

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Lõppes teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes lõpetas 28. novembril “Teeme+” taotluste vastuvõtmise. Kokku esitati 109 taotlust. Meetme tegevuse toetuse kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot. Taotlusi esitati kokku 6,45 miljoni euro ulatuses.

Taotlusi sai esitada kahe tegevuse kohta:

 • Tegevus 1:  noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamine teadusasutustes, -seltsides, -keskustes, muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal ning tegevusteks vajaliku õppevara soetamine.
 • Tegevus 2: noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse käivitamine ja läbiviimine ning selleks vajaliku õppevara soetamine ning juhendajate koolitamine.

Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad siseriiklikud hindamiskomisjoni liikmed. Taotluste rahastamise otsused tehakse teatavaks eeldatavalt 2017. aasta märtsis.

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
Kristel Meesak
Teeme+ meetmehoidja
Sihtasutus Archimedes
e-post kristel.meesak@archimedes.ee
tel 730 0501

Fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks” on jõudnud TÜ Narva kolledžisse

30. novembrist kuni aasta lõpuni saab TÜ Narva kolledži III korruse fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Septembris sai näitust näha Tallinna Tehnikaülikoolis, oktoobris oli näitus üleval Tallinna Ülikoolis, novembriks rändas fotonäitus Tartu Ülikooli ning aasta viimasel kuul on võimalik näitust vaadata TÜ Narva kolledžis.

Näituselt leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.
Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Fotonäitus Narva kolledžis

Tartu Ülikooli peahoones avati fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks”

31. oktoobrist kuni 21. novembrini saab Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

Näituselt leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. 
Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Fotonäitus Tartu Ülikoolis

Eesti teadustaristu saab 19 miljoni eurose rahasüsti

Valitsus kinnitas teadustaristu investeeringute kava, mis näeb ette ligi 19,1 miljonit eurot riikliku tähtsusega teadustaristu väljaarendamiseks. Toetust saavad 13 projekti, mis parandavad teadustöö keskkonda ning soodustavad koostööd ülikoolide, teadusasutuste, riigiasutuste ja ettevõtete vahel. 

Haridus- ja teadusminister Maris Lauri märkis, et tulemuslik teadustöö ja teaduse areng ei ole võimalik ilma korraliku taristuta ning taristud, millesse investeeritakse, on mõeldud laiale kasutajaskonnale, mitte ühe asutuse teadlastele. „Taristute avatud kasutamist ja ettevõtluskoostööd toetades suurendame teaduse ühiskondlikku mõju ning Eesti nähtavust, atraktiivsust ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel teadusmaastikul,“ ütles minister Lauri.

Kõik toetatavad projektid soodustavad asutuste vahelist koostööd ja taristu ühiskasutust, mis laiendab teadlaste, ettevõtete ja teiste partnerite juurdepääsu teadusaparatuurile ja -seadmetele. Aparatuuri ja laborite kaasajastamise ning taristu ühiskasutusega kaasneb energiasääst ja kulude kokkuhoid. Paranevad õppe- ja töötingimused ülikoolides ja teadusasutustes aitavad tõsta õppe- ja teadustöö kvaliteeti. Paljud projektid panustavad IKT alasesse teadus- ja arendustegevusse ning lähtuvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade vajadustest.

Projektid investeeringute kavas:

 • Eesti Genoomikakeskus – 1,82 mln eurot
 • Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing – 716 000 eurot
 • Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine – 546 000 eurot
 • Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium – 774 000 eurot
 • Eesti eluteaduste andmete teadustaristu – 1,28 mln eurot
 • Nutika tootmise tuumiktaristu arendamine – 1,6 mln eurot
 • Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus – 1,78 mln eurot
 • Euroopa Neutronkiirgusallika rajamine ja rakendamine teaduslikeks uuringuteks – 3 mln eurot
 • Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine – 2,14 mln eurot
 • Eesti teaduspilve loomine – 2,08 mln eurot
 • Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri täiendava võimekuse arendamine – 1,46 mln eurot
 • Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik – 1,56 mln eurot
 • Euroopa Sotsiaaluuring Eestis – 350 000 eurot

Projektide lühitutvustused

TAUSTAINFO

 • SA Archimedes kuulutas investeerimisettepanekute kogumise vooru välja 2015. aasta lõpus.
 • Kokku esitati 25 ettepanekut ja nende kogumaksumus oli ca 63 miljonit eurot. Ettepaneku investeeringuteks esitas seitse asutust, projektidesse oli kaasatud hulgaliselt partnerasutusi.
 • Ettepanekuid hindas hindamiskomisjon, kuhu kuulusid siseriiklikud eksperdid avalikust ja ettevõtlussektorist.
 • Investeeringute kava maht on 19 094 987 eurot, millest ca 17,1 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengu fondi toetus ja 2 miljonit eurot riiklik kaasfinantseering; neile summadele lisandub taotlejate omafinantseering vähemalt 5%.
 • Investeeringute kava on osa ca 30 miljoni eurosest meetmest „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“. Tegemist oli esimese investeerimisettepanekute kogumise vooruga, mille maht moodustab ca 65% meetme kogueelarvest. Teine voor toimub pärast Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamist.

Autor: Tarmu Kurm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja

Ettevõtlusnädalal tutvustatakse nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusvõimalusi

3.-9. oktoobrini toimub üle-eestiline Ettevõtlusnädal. Ettevõtlusnädala pikaajaliseks eesmärgiks on arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme.

Sihtasutus Archimedes on sel nädalal esindatud kolmel sündmusel, tutvustades nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusvõimalusi:

 • 4. oktoober kell 16:00-17:30 Seminar “Kuidas teadus ettevõtte kasuks tööle panna?” Tallinnas, Viru konverentsikeskuse Andante saalis. Lisainfo ja registreerimine SIIN.
 • 05. oktoober kell 15:00-16:30 Seminar „Kuidas teadus ettevõtte heaks tööle panna?“ Tartus, Atlantise konverentsikeskuse väikeses saalis. Lisainfo ja registreerimine SIIN.
 • 6. oktoobril kell 9:30-16:00 Koostööfestival “Õigel ajal õiges kohas” Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Lisainfo ja registreerimine SIIN.

tp__mg_0348

Tallinna Ülikoolis avati fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks”

30. septembrist kuni 31. oktoobrini saab Tallinna Ülikooli Mare hoone II korruse fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

Mare hoonest (Uus-Sadama 5) leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. 
Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Avatud on “Teeme+” taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes kuulutas välja tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” rakendamiseks struktuuritoetuse andmisel avatud taotlusvooru.

Toetuse andmise eesmärkideks on:

 • teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna populariseerimine noorte seas;
 • teadlikkuse tõstmine loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnast;
 • huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Taotlusvoor avatakse 26. septembril 2016. a ning toetust saab taotleda kuni 28. novembrini 2016. a. Taotlusvooru toetuse maht on 1 282 707 eurot. Meetme tegevuse määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Täpsem informatsioon ning taotlemiseks vajalikud dokumendid leiate SIIT.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave ja nõustamine:
Kristel Meesak, meetmehoidja, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.

IMG_8398