Ligi 300 vastajat andis tagasisidet Sihtasutuse tegevustele

Sihtasutus Archimedes viis kevadel oma sihtgrupi seas läbi veebipõhise kliendiküsitluse. Seekord andis oma hinnangu Archimedese tegevustele 272 vastajat. Kõrgeima hinnangu said hästi korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused ning töötajate abivalmidus, kättesaadavus ja usaldusväärsus.

Asutuseülese kliendiküsitluse eesmärk oli saada hinnang traditsioonilistele tegevustele kui ka sellel aastal poole peale jõudvale 2014-2020 programmiperioodi tegevustele eelkõige koostööpartneritelt kui kõige olulisemalt sihtgrupilt. Vastajate seas oli Akadeemilise tunnustamise agentuuri, Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri, teadusele ja haridusele suunatud Euroopa Liidu struktuuritoetuste agentuuri, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri ning Noorteagentuuri toetusesaajad ja koostööpartnerid.

Kokku andis küsitluses sihtasutuse tegevustele hinnangu 272 vastajat, kellest enamus on Euroopa Liidu tõukefondide elluviijad, kõrg- ja ülikoolide töötajad, tudengid, stipendiaadid, noorsootöötajad ja õpetajad. Lõviosa vastajatest on sihtasutuse pikaajalised koostööpartnerid. Rohkem kui pooled (53%) vastanuist on Archimedesega kokku puutunud viimase viie aasta jooksul korduvalt, 20% on olnud Archimedesega seotud viimase kahe aasta jooksul.

Küsitlusele vastanud hindavad 10-palli süsteemis Archimedese töötajaid ning tegevusi kõrgelt: Archimedese töötajad on klientide meelest abivalmid (8,56), usaldusväärsed (8,37), kompetentsed (8,29) ja kättesaadavad (8,51). Vastus kliendi saadetud küsimusele või tagasiside saadud dokumendile on 10palli süsteemis ammendav (7,80), kiire (8,29), ja selgelt arusaadav (7,72). Mõnevõrra madalamaid punkte saavad aga programmides ja tegevustes osalemise tingimuste arusaadavus (7,52) ning kasutajasõbralikkus (6,83). Archimedese korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused on vastajate meelest huvitavad (8,04), kasulikud (8,33) ja ka hästi korraldatud (8,68); infomaterjalid, trükised ja uuringud saavad 10palli skaalal samuti ühtlaselt positiivse hinnangu – neid hinnatakse huvitavateks (7,91), kasulikeks (8,17) ja lihtsalt arusaadavateks (7,95).

Pea 80% vastajatest olid naised (79,78%) ning enam kui viiendik vastajatest olid mehed (20,22%).

SA_Archimedes_elukaar_2017-768x576

Lisaks palusime küsimustikus jagada Archimedesega seotud nii häid kui kehvemaid kogemusi. Puudustest viidati korduvalt keerulistele nõuetele, bürokraatiale ja muutustele aruandluses. Plusspooltest jäid domineerima töötajate abivalmidus ja koostöövalmidus, lisaks toodi kiiduväärt kogemusena välja Archimedese koolitused ja infopäevad.

Muuhulgas viidati positiivselt Archimedese korraldatud vebinaridele, võimalusele saada juba kooli tasandil rahvusvahelist kogemust, õpetajate arengu toetamisele, ja sihtasutuse töötajate vastutulelikkusele keerulistes olukordades.

Küsitluse tulemuste abil saab Sihtasutus tagasisidet analüüsida ning arendada oma seniseid tegevusi. Sihtasutuse töötajad tänavad kõiki, kes meid oma vastustega aitasid ning hindavad teie tagasisidet, et anda edaspidigi Eesti hariduse ja teaduse arendamiseks parim.

Lisainfo:
Eero Loonurm
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
tel: +372 697 9225

Valminud on Sihtasutuse Archimedes aastaraamat 2016

Sihtasutus Archimedes toob oma koostööpartnerite ning toetuse saajateni aastaraamatu, millega anname ülevaate oma 2016. aasta tegevustest ja saavutustest. Aastaraamat käsitleb Sihtasutuse Archimedes peamisi valdkondi – akadeemilise tunnustamine, hariduse rahvusvahelistumine, Euroopa Liidu struktuuritoetused Eesti kõrgharidusse ja teadusesse, kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedikindlustus ning noortevaldkonna rahvusvahelistumine.

Struktuurivahendite periood 2014-2020 on käima läinud ning saab veelgi suurema hoo sisse järgmistel aastatel. Nägime läbi aegade suurimat kraadiõppe välistudengite arvu, mis 2016. aasta lõpu seisuga ulatus pea 4000 tudengini. 2016 oli ka aasta, mil sihtasutusse tuli uus tegevus “Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe” ehk hüüdnimega EKKAV. Eelmisel aastal tähistasime Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 20. sünnipäeva ning korraldasime eduka “Work in Estonia” messi nii Tallinnas kui ka Tartus, et kokku viia Eestis õppivad välistudengid ja tööandjad.

Kutseõpe nägi esmakordselt rahvusvahelist hindamiskomisjoni ning toimus esmakordne kõrg- ja kutsehariduse õppekavade ühishindamine, mis on märkimisväärne nähtus ka globaalsel tasandil. Rekordiliselt esitati aastal 2016 sihtasutusele hindamiseks ja vastavuse määramiseks 2319 kesk- ja kõrgharidust tõendavat kvalifikatsiooni. Archimedes aitas projekti “Study in Europe” raames korraldada ja läbi viia ka tegevusi, mis tutvustasid Euroopa kõrgharidust nii Aasias kui Lõuna-Ameerikas. Aastaraamatus on ka juhtkonna ning nõukogu pöördumine aastaraamatu lugejale, sihtasutuse eelarve ning juhtimisstruktuur ning koondnimekiri kõigist 2016. aasta lõpu seisuga sihtasutuses töötanud töötajatest.

Meeldivat lugemist!

Lisainfo:
Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
http://archimedes.ee/infomaterjalid/aastaraamatud/
https://issuu.com/archimedes

Euroopa Päeva tähistatakse üle Eesti

6. mail toimub Vabaduse väljakul tasuta kogupereüritus, millega tähistatakse Euroopa Liidu sünnipäeva. Seekordse pidupäeva fookuses on Eesti eesistumine Euroopa Liidus ja Erasmus+ programmi 30. sünnipäev. 

6. mai tähtsündmuseks on traditsiooniline tasuta perepäev Tallinnas, Vabaduse väljakul. Mitmekülgse programmiga saab tutvuda SIIN. Sel aastal toimub ka üks uutmoodi ettevõtmine. Nimelt avab igas maakonnas oma uksed üks struktuurivahenditest rahastatud projekte elluviinud asutus või ettevõte. Alaprogrammiga“Euroopa päev sinu kodukohas” saab tutvuda SIIN.

Tartumaal avab külastajatele uksed meie toetuse saaja Tartu Observatoorium. Tutvustatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektide toel rekonstrueeritud ja kaasajastatud Tartu Observatooriumi – Eesti kosmosekeskust. Programmiga saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: www.euroopapaev.ee
www.facebook.com/tuleeuroopapaevale

euroopapaev

“Teeme+” aitab tõsta LTT valdkonna populaarsust noorte seas

Teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” raames rahastatakse hindamiskomisjoni ettepanekul osaliselt või täismahus 23 projekti. Toetuse kogumaht on 1 282 707 eurot. Suuremate projektide maksumus ulatub kuni 97 000 euroni, väikseim projekt saab toetust 13 000 eurot. Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kokku esitati Sihtasutusele Archimedes 108 projektitaotlust 81 taotlejalt. Taotlejate hulgas oli nii kohalikke omavalitsusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, ettevõtteid, ülikoole kui ka riigigümnaasiume. Taotlejaid oli üle Eesti, alates Hiiu- ja Saaremaast kuni Ida-Virumaani.

Projektide eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Toetust antakse kahele tegevusele:

 • “Tegevus 1″ on suunatud noortele LTT valdkonna ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamisele;
 • “Tegevus 2″ on suunatud noortele LTT valdkonna teadushuviringide tegevuse käivitamisele ja läbiviimisele.

“Ürituste sarjade teemadeks on peamiselt bioloogia, maavarad, astronoomia, robootika, inseneeria ja IKT”, kommenteeris SA Archimedes meetmehoidja Kristel Meesak. “Rahastatavate teadushuviringide valik on samuti mitmekesine, teemadeks näiteks kosmos, loodus- ja  täppisteadused, mehhatroonika, robootika ja tehnoloogia,” võttis Meesak projektide teemad kokku.

- “Tegevus 1″ raames rahastatakse 11 projekti kogusummas 764 858,94 eurot;
- “Tegevus 2″ raames rahastatakse 12 projekti summas 517 848,06 eurot.
- Kõikide toetust saanud projektide kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Teeme+ infopäevad toetuse saajatele ja partneritele

Teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” infopäevad toetuse saajatele ja partneritele toimuvad:

 • Tartus 09.05.2017 kell 10.45 – 14.00 Hotell Tartu (saal Meloodia), Soola 3*;
 • Tallinnas 10.05.2017 kell 10.45 – 14.00 Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (saal Grand Panorama), Toompuiestee 27.

TEEMAD:

 • Teeme+ määruse tutvustus (Kristel Meesak, SA Archimedes);
 • Olulisemad punktid rahastamise otsuses (Kristel Meesak, SA Archimedes);
 • Perioodi 2014-2020 abikõlblikkusest (Urve Vool, SA Archimedes);
 • Maksetaotluste esitamine E-toetuste keskkonnas (Priit Vassiljev, SA Archimedes);
 • Avalikkuse teavitamine struktuuritoetuse kasutamisest (Merily Remma/Kristel Meesak, SA Archimedes);
 • Teaduse populariseerimise võrgustiku tegevused (Signe Ambre, SA Eesti Teadusagentuur).

Infopäevi korraldavad SA Archimedes koostöös SA-ga Eesti Teadusagentuur.

* Tartu Hotelli konverentsikeskusesse pääseb juurdeehituse Väike-Turu tänava poolsest välisuksest (sõita liftiga viiendale korrusele) või läbi hotelli vastuvõtu.

Registreerimine infopäevadele kestab kuni 5. maini 2017 kella 12.00-ni.

Sihtasutus Archimedes kliendiküsitlus 2017

Sihtasutus Archimedes on teinud pea 20 aastat järjepidevat tööd, et muuta Eesti haridus- ja teadusmaastik konkurentsivõimeliseks. Seda tehes soovime alati areneda ning saada oma toetuse saajatelt ja koostööpartneritelt tagasisidet meie tegemiste kohta. Palun võtke oma ajast umbes 10-15 minutit ning vastake meie küsimustikule.

Küsimustik “Kliendiküsitlus 2017″ asub järgneval aadressil:
https://www.surveymonkey.com/r/Archimedes2017

Küsimustik on avatud 7. aprillini.

Hindame teie tagasisidet ning teeme saadud hinnangutest ja soovitustest omad järeldused.

Archimedes20

Avatud on konkurss “RegioStars Awards 2017″

Euroopa Komisjon korraldab igal aastal RegioStars Awardsi konkurssi, mille raames tunnustatakse liikmesriikide edukamaid ja innovatiivsemaid projekte, mis on saanud toetust Euroopa Liidu struktuurifondidest. Kandideerida saab erinevates kategooriates.

Parimaid projekte tunnustatakse 10. oktoobril 2017. a Brüsselis selleks korraldatud pidulikul auhinnagalal. Konkurss on avatud ning avaldusi oodatakse kuni 10. aprillini. Kategooriad ja kandideerimise tingimused on leitavad SIIT.

banner_regiostars2017

Avatakse nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute II taotlusvoor

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” II taotlusvoor avatakse 23. jaanuaril 2017. a ning toetust saab taotleda kuni 20. detsembrini 2017. a. Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot.

Toetuse andmise eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes. Soovitakse tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades ning soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Taotlemiseks vajalik lisainfo ning dokumendid ja juhendid on kättesaadavad SIIT.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

 • 30. jaanuaril 2017. a kell 12.00-15.00 Tartus, Hotell Londonis (Rüütli 9)
 • 31. jaanuaril 2017. a kell 10.00-13.00 Tallinnas, Radisson Blu Sky Hoteli (Rävala pst 3) saalis Lybeck + St. Peterburg.

Sihtgrupp: ettevõtjad, kes soovivad NUTIKAS meetmest toetust taotleda.
Registreeruda saab kuni 29.01 või kuni kohtade täitumiseni.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396.

Ilusaid jõule!

Jõulukaart 2016                  Struktuuritoetuste agentuuri kontor (Väike-Turu 8, Tartu) on 23. detsembril suletud

Valminud on teaduse tippkeskusi tutvustavad videoklipid

Teaduse tippkeskus on mitme oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühma ühendus, mille eesmärgiks on kõrgetasemeliste uurimisrühmade koostöö kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust. 2016. aasta märtsis alustas viie Eesti teadus- ja arendusasutuse juures tööd üheksa uut teaduse tippkeskust.

Käesoleva aasta septembris külastas Sihtasutus Archimedes kõiki kevadel loodud tippkeskusi. Meie eesmärk oli teada saada, millega tippkeskuste uurimisrühmad tegelevad, miks on nende uurimisvaldkonnad olulised ja kuidas on nende uurimistulemused rakendatavad igapäevaelus. Meie vestlusteemade hulka kuulusid ka tippkeskuste eesmärgid ja ambitsioonid, võrdlused muu maailmaga ja valdkonna tulevik.

Selleks, et need harivad vestlused tippkeskuste juhtidega ja põnevad ringkäigud teadlaste tööruumides ainult meie silmi ja kõrvu ei jääks, olid meiega kaasas ka videoproduktsiooni professionaalid DX Meediast. Täname kõiki, kes meid lahkesti vastu võtsid, meie küsimustele vastasid ja meile teejuhtideks olid!

Tänaseks on koostöös DX Meediaga valminud kõik üheksa teaduse tippkeskust tutvustavat videot, mida me hea meelega kõigi huvilistega jagame. Kuna tippkeskuste koosseisu kuulub mitmeid töörühmi, nende uurimisvaldkonnad on laiad ja uurimisobjektid mitmekesised, ei mahtunud paraku kõik tippkeskuste telgitagused filmilindile. Sellegipoolest toome vaatajateni esmase sissevaate tippkeskuste töö argipäeva. Harivat vaatamist!

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506