“Teeme+” aitab tõsta LTT valdkonna populaarsust noorte seas

Teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” raames rahastatakse hindamiskomisjoni ettepanekul osaliselt või täismahus 23 projekti. Toetuse kogumaht on 1 282 707 eurot. Suuremate projektide maksumus ulatub kuni 97 000 euroni, väikseim projekt saab toetust 13 000 eurot. Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kokku esitati Sihtasutusele Archimedes 108 projektitaotlust 81 taotlejalt. Taotlejate hulgas oli nii kohalikke omavalitsusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, ettevõtteid, ülikoole kui ka riigigümnaasiume. Taotlejaid oli üle Eesti, alates Hiiu- ja Saaremaast kuni Ida-Virumaani.

Projektide eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Toetust antakse kahele tegevusele:

 • “Tegevus 1″ on suunatud noortele LTT valdkonna ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamisele;
 • “Tegevus 2″ on suunatud noortele LTT valdkonna teadushuviringide tegevuse käivitamisele ja läbiviimisele.

“Ürituste sarjade teemadeks on peamiselt bioloogia, maavarad, astronoomia, robootika, inseneeria ja IKT”, kommenteeris SA Archimedes meetmehoidja Kristel Meesak. “Rahastatavate teadushuviringide valik on samuti mitmekesine, teemadeks näiteks kosmos, loodus- ja  täppisteadused, mehhatroonika, robootika ja tehnoloogia,” võttis Meesak projektide teemad kokku.

- “Tegevus 1″ raames rahastatakse 11 projekti kogusummas 764 858,94 eurot;
- “Tegevus 2″ raames rahastatakse 12 projekti summas 517 848,06 eurot.
- Kõikide toetust saanud projektide kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Teeme+ infopäevad toetuse saajatele ja partneritele

Teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” infopäevad toetuse saajatele ja partneritele toimuvad:

 • Tartus 09.05.2017 kell 10.45 – 14.00 Hotell Tartu (saal Meloodia), Soola 3*;
 • Tallinnas 10.05.2017 kell 10.45 – 14.00 Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (saal Grand Panorama), Toompuiestee 27.

TEEMAD:

 • Teeme+ määruse tutvustus (Kristel Meesak, SA Archimedes);
 • Olulisemad punktid rahastamise otsuses (Kristel Meesak, SA Archimedes);
 • Perioodi 2014-2020 abikõlblikkusest (Urve Vool, SA Archimedes);
 • Maksetaotluste esitamine E-toetuste keskkonnas (Priit Vassiljev, SA Archimedes);
 • Avalikkuse teavitamine struktuuritoetuse kasutamisest (Merily Remma/Kristel Meesak, SA Archimedes);
 • Teaduse populariseerimise võrgustiku tegevused (Signe Ambre, SA Eesti Teadusagentuur).

Infopäevi korraldavad SA Archimedes koostöös SA-ga Eesti Teadusagentuur.

* Tartu Hotelli konverentsikeskusesse pääseb juurdeehituse Väike-Turu tänava poolsest välisuksest (sõita liftiga viiendale korrusele) või läbi hotelli vastuvõtu.

Registreerimine infopäevadele kestab kuni 5. maini 2017 kella 12.00-ni.

Sihtasutus Archimedes kliendiküsitlus 2017

Sihtasutus Archimedes on teinud pea 20 aastat järjepidevat tööd, et muuta Eesti haridus- ja teadusmaastik konkurentsivõimeliseks. Seda tehes soovime alati areneda ning saada oma toetuse saajatelt ja koostööpartneritelt tagasisidet meie tegemiste kohta. Palun võtke oma ajast umbes 10-15 minutit ning vastake meie küsimustikule.

Küsimustik “Kliendiküsitlus 2017″ asub järgneval aadressil:
https://www.surveymonkey.com/r/Archimedes2017

Küsimustik on avatud 7. aprillini.

Hindame teie tagasisidet ning teeme saadud hinnangutest ja soovitustest omad järeldused.

Archimedes20

Avatud on konkurss “RegioStars Awards 2017″

Euroopa Komisjon korraldab igal aastal RegioStars Awardsi konkurssi, mille raames tunnustatakse liikmesriikide edukamaid ja innovatiivsemaid projekte, mis on saanud toetust Euroopa Liidu struktuurifondidest. Kandideerida saab erinevates kategooriates.

Parimaid projekte tunnustatakse 10. oktoobril 2017. a Brüsselis selleks korraldatud pidulikul auhinnagalal. Konkurss on avatud ning avaldusi oodatakse kuni 10. aprillini. Kategooriad ja kandideerimise tingimused on leitavad SIIT.

banner_regiostars2017

Avatakse nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute II taotlusvoor

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” II taotlusvoor avatakse 23. jaanuaril 2017. a ning toetust saab taotleda kuni 20. detsembrini 2017. a. Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot.

Toetuse andmise eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes. Soovitakse tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades ning soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Taotlemiseks vajalik lisainfo ning dokumendid ja juhendid on kättesaadavad SIIT.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

 • 30. jaanuaril 2017. a kell 12.00-15.00 Tartus, Hotell Londonis (Rüütli 9)
 • 31. jaanuaril 2017. a kell 10.00-13.00 Tallinnas, Radisson Blu Sky Hoteli (Rävala pst 3) saalis Lybeck + St. Peterburg.

Sihtgrupp: ettevõtjad, kes soovivad NUTIKAS meetmest toetust taotleda.
Registreeruda saab kuni 29.01 või kuni kohtade täitumiseni.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396.

Ilusaid jõule!

Jõulukaart 2016                  Struktuuritoetuste agentuuri kontor (Väike-Turu 8, Tartu) on 23. detsembril suletud

Valminud on teaduse tippkeskusi tutvustavad videoklipid

Teaduse tippkeskus on mitme oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisrühma ühendus, mille eesmärgiks on kõrgetasemeliste uurimisrühmade koostöö kaudu tõsta läbiviidavate teadusuuringute taset ja tulemuslikkust. 2016. aasta märtsis alustas viie Eesti teadus- ja arendusasutuse juures tööd üheksa uut teaduse tippkeskust.

Käesoleva aasta septembris külastas Sihtasutus Archimedes kõiki kevadel loodud tippkeskusi. Meie eesmärk oli teada saada, millega tippkeskuste uurimisrühmad tegelevad, miks on nende uurimisvaldkonnad olulised ja kuidas on nende uurimistulemused rakendatavad igapäevaelus. Meie vestlusteemade hulka kuulusid ka tippkeskuste eesmärgid ja ambitsioonid, võrdlused muu maailmaga ja valdkonna tulevik.

Selleks, et need harivad vestlused tippkeskuste juhtidega ja põnevad ringkäigud teadlaste tööruumides ainult meie silmi ja kõrvu ei jääks, olid meiega kaasas ka videoproduktsiooni professionaalid DX Meediast. Täname kõiki, kes meid lahkesti vastu võtsid, meie küsimustele vastasid ja meile teejuhtideks olid!

Tänaseks on koostöös DX Meediaga valminud kõik üheksa teaduse tippkeskust tutvustavat videot, mida me hea meelega kõigi huvilistega jagame. Kuna tippkeskuste koosseisu kuulub mitmeid töörühmi, nende uurimisvaldkonnad on laiad ja uurimisobjektid mitmekesised, ei mahtunud paraku kõik tippkeskuste telgitagused filmilindile. Sellegipoolest toome vaatajateni esmase sissevaate tippkeskuste töö argipäeva. Harivat vaatamist!

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Lõppes teaduse populariseerimise alategevuse “Teeme+” taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes lõpetas 28. novembril “Teeme+” taotluste vastuvõtmise. Kokku esitati 109 taotlust. Meetme tegevuse toetuse kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot. Taotlusi esitati kokku 6,45 miljoni euro ulatuses.

Taotlusi sai esitada kahe tegevuse kohta:

 • Tegevus 1:  noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamine teadusasutustes, -seltsides, -keskustes, muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal ning tegevusteks vajaliku õppevara soetamine.
 • Tegevus 2: noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse käivitamine ja läbiviimine ning selleks vajaliku õppevara soetamine ning juhendajate koolitamine.

Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad siseriiklikud hindamiskomisjoni liikmed. Taotluste rahastamise otsused tehakse teatavaks eeldatavalt 2017. aasta märtsis.

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
Kristel Meesak
Teeme+ meetmehoidja
Sihtasutus Archimedes
e-post kristel.meesak@archimedes.ee
tel 730 0501

Fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks” on jõudnud TÜ Narva kolledžisse

30. novembrist kuni aasta lõpuni saab TÜ Narva kolledži III korruse fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Septembris sai näitust näha Tallinna Tehnikaülikoolis, oktoobris oli näitus üleval Tallinna Ülikoolis, novembriks rändas fotonäitus Tartu Ülikooli ning aasta viimasel kuul on võimalik näitust vaadata TÜ Narva kolledžis.

Näituselt leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.
Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Fotonäitus Narva kolledžis

Tartu Ülikooli peahoones avati fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks”

31. oktoobrist kuni 21. novembrini saab Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) fuajees tutvuda fotovalikuga Euroopa Liidu struktuuritoetuste eelmise perioodi tulemustest. Näitust korraldab Sihtasutus Archimedes.

Näituselt leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. “Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, kaasaegset teadusaparatuuri kui ka välistudengeid ja tippteadlasi.” 

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille riik on suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. 
Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Lisainfo:
Merily Remma
kommunikatsioonispetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post merily.remma@archimedes.ee
tel 730 0506

Fotonäitus Tartu Ülikoolis