Periood 2014-2020

Siin on info struktuuritoetuste taotlejale kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas perioodil 2014-2020. Info on jaotatud meetme tegevuste kaupa.

Juhendmaterjalid taotlejale:

  • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava meetmete nimekirja, mille rakendusüksuseks on SA Archimedes, leiab SIIT.
  • Näpunäiteid projekti kavandamisest kuni elluviimiseni leiab SIIT.
  • Juhend “Projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale 2014-2020″ on leitav SIIT.
  • Rakendusüksus on koostanud juhendmaterjali, kuhu on koondatud korduma kippuvad abikõlblikkuse teemad. Juhendmaterjali saab alla laadida SIIT.
  • Lisainfot ja nõu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega arvestamise kohta nii taotlustes kui ka käimasolevates projektides saate Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuselt. Võrdõiguslikkuse Kompetentsikeskuse veebilehe leiate SIIT.