Periood 2014-2020

Siin on info struktuuritoetuse taotlejale kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas perioodil 2014-2020. Info on jaotatud meetme tegevuste kaupa.

  • Juhendmaterjalid projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks struktuuritoetusest toetuse taotlejale ja saajale 2014-2020 on leitavad SIIT.
  • Rakendusüksus on koostanud juhendmaterjali, kuhu on koondatud korduma kippuvad abikõlblikkuse teemad. Juhendmaterjali saab alla laadida SIIT.
  • Lisainfot ja nõu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega arvestamise kohta nii taotlustes kui ka käimasolevates projektides saate Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuselt. Võrdõiguslikkuse Kompetentsikeskuse veebilehe leiate SIIT.
  • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava meetmete nimekirja, mille rakendusüksuseks on SA Archimedes, leiate SIIT.
  • Täiendavat informatsiooni Euroopa Liidu toetuste kohta perioodil 2014-2020 saab SIIT.