Riiklik infrastruktuur

Alates 1. aprillist 2020 leiab riikliku infrastruktuuri toetusmeetme kohta infot Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.


Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri investeerimisettepanekute esitamine

1. augustil 2019 avatakse teine suunatud investeerimisettepanekute kogumise voor tegevuse „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava muutmiseks.

Investeerimisettepanekute vastuvõtmine lõpetatakse 31. oktoobril 2019.

10. septembril kell 10:45-14:00 toimub Tartus  Haridus- ja Teadusministeeriumi Peeter Põllu saalis (Munga 18) meedet tutvustav infopäev. Osalemiseks registreeri siin. Registreerimine on avatud kuni 5. septembri õhtuni.

Vastavalt Haridus-ja Teadusministeeriumi ettepanekule peavad investeerimisettepanekut sisaldavad projektid olema kantud 2019. aastal heakskiidetud Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetellu ning ei tohi olla toetust saanud varasemalt samast tegevusest.

Toetatavate projektide abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 01. august 2019 kuni 31. august 2023.

Investeerimisettepanekud esitatakse eesti keeles digitaalselt allkirjastatult SA Archimedes kodulehel asuva lingi kaudu.

Tegevuse “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” tingimused on kinnitatud 24.juulil 2015 haridus- ja teadusministri määrusega nr 32 (esialgne seletuskiri, määruse muudatuse seletuskiri).

Investeerimisettepaneku esitamiseks vajalikud dokumendid ja juhendid:

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:  Kristel Meesak-Seesmaa, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.