KKK

Taotlemisel esitatud küsimused:

  • Küsimus: Täpsustage mõisteid uurimisrühm, uurimisteema ja uurimisteema juht.

Vastus: Uurimisrühm uurimisteema uurimisteema juht

  • Küsimus: Kas ühe ja sama uurimisrühma liikmed võivad kuuluda erinevatesse tippkeskustesse?

Vastus: Määruse kohaselt ei tohi üks ja sama isik kuuluda mitme tippkeskuse koosseisu. Samuti ütleb määrus järgmist: uurimisrühm on tippkeskuse uurimisteema täitmise nimel tegutsev teadlaste ja/või õppejõudude rühm, mis koosneb uurimisrühma juhist ja kõigist põhitäitjatest, või erandjuhul üksikteadlasest või –õppejõust. Määruse kohaselt on uurimisteema selgelt piiritletud ja teadusliku põhjendusega kirjeldatud osa uurimisrühma teadus- ja arendustegevusest ja sellega kaasnevatest tegevustest. Uurimisteema täitmine võib olla ajaliselt piiritlemata nagu näiteks õppejõudude uuringute või baasfinantseerimise puhul või ajaliselt piiritletud nagu näiteks institutsionaalse uurimisteema või muu kõrgetasemelise rahvusvahelise projekti puhul.

Määruse mõttes peaks seega uurimisrühm kuuluma ühte tippkeskusesse tervikliku uurimisrühmana ning vältida tuleks uurimisrühma kunstlikku jagamist mitme tippkeskuse vahel. Kui inimene siiski soovib kuuluda mõnda teise tippkeskusesse eraldi uurimisrühmast, mille liige ta on, siis on soovitav loobuda ka liikmelisusest selles uurimisrühmas (näiteks IUTis). Ka uurimisrühma projekte ning publikatsioone saab näidata ainult ühe tippkeskuse juures.