Kuidas taotleda?

Sihtasutuse Archimedes kaudu saab eurotoetusi taotleda teaduse ja kõrghariduse valdkonnas. Toetamine käib perioodil 2007 kuni 2013 kolme moodi:

  • Programmide kaudu
  • Avatud voorude kaudu
  • Investeeringute kava kaudu

Programmide kaudu suunab riik eurovahendeid uuenduslike tegevuste elluviimiseks. Näiteks saavad programm “DORA” kaudu doktorandid taotleda stipendiume välismaal õppimiseks. Programme koordineerivad reeglina riigiasutused või riigi hallatavad asutused või muud selleks volitatud asutused.

Projektidele saab toetust avatud voorude kaudu. Avatud taotlusvoorud kuulutab SA Archimedes välja haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul. Avatud taotlusvoorude väljakuulutamise aluseks on meetme määrused.

Investeeringute kava kaudu suunab riik toetuse riikliku tähtsusega teaduse ja kõrghariduse taristu kaasajastamisse või loomisse. Investeeringute kava kinnitab Vabariigi Valitsus. Eelnevalt kogub investeerimisvajadused kokku haridus- ja teadusministeerium (teaduse ja kõrghariduse valdkonna eest vastutav ministeerium). Teadus- ja arendustegevuse (T&A) suunal on kinnitatud kaks investeeringute kava. Need on teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna taristu kaasajastamine (11 teadusobjekti ja 7 kõrgharidusobjekti). Teine on riikliku tähtsusega teaduse taristu (15 projekti).

SA Archimedes vahendab toetusi teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks nii inimressursi arendamise rakenduskava kaudu (Euroopa Sotsiaalfondi vahendid) kui ka majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (Euroopa Regionaalarengufondi vahendid) kaudu.

Info avatud ja suletud taotlusvoorude ja programmide kohta leiad menüürealt voorud ja programmid.