Teavitamine

Euroraha on avalik raha ja avalikkusel on seetõttu õigus teada, mida selle raha eest on tehtud ja kes sellest on kasu saanud.

Kogu avalikkuse tähelepanu on ühel europrojektil tihtipeale raske saavutada, isegi siis kui teavitustegevusteks on eelarves raha ette nähtud. Seetõttu on mõistlik teavitustegevus suunata projektitegevuse sihtgruppidele. Sihtgruppe võib jagada kaheks: projekti sihtgrupp ehk kasusaajad ja poliitikakujundajad. Oluline sihtgrupp on poliitikakujundajad või arvamusliidrid, kelle kaudu levib info ja teadmine teie projektist või tegevusest ka pärast projekti lõppu. Poliitikakujundajatest oleneb ja sõltub projekti jätkusuutlikkus ja selle võimalik rahastamine tulevikus.

Arvestage, et kui kasutate euroraha, siis peate kasutama ka nõuetekohast logo. Logo kasutatakse lähtudes toetust saanud projekti iseloomust kas kleebisel, plakatil, stendil, tahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus.

Pange teavitustegevused teenima oma projekti huve ja nähke selles kasu.