Periood 2014-2020

Perioodil 2014-2020 struktuuritoetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” (muudetud 28.04.2017), seletuskiri.

Teavitusvaldkonda selgitav ning illustreeriv juhend on kättesaadav SIIT (täiendatud 2019 mai).

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide plakateid, tahvleid ja stende saab luua avalikustamisvahendi generaatori abil.