Logofailid

  • Euroopa Regionaalarengu Fondi logo:

Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis

  • Euroopa Liidu lipulogo:

Värviline .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge .jpg ja .pdf formaadis

NB! EL lipulogo kasutatakse väikeste objektide tähistamiseks, juhul kui kaksiklogo pole võimalik mõõtmete tõttu kasutada.