Plakati näidised

Perioodil 2014-2020 on plakati (varasemalt infosilt) minimaalseks suuruseks A3.

Plakatil peab olema nõuetekohane logo, mis moodustab plakati pindalast vähemalt 25% ning projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest 30%.

Plakati näidised:

Plakati inglisekeelsed näidised: