Vormid

Valikust leiad perioodil 2007-2013 toetuse maksmisel kasutatavad kõikidele programmidele ja meetmetele ühised vormid sh väljamaksetaotluse. Erisused on vaid ERF ja ESF fondi toetuse saajate väljamaksetaotlustes.
Abikõlbmatu käibemaksu kompenseerimise taotlus
Ettemakse prognoosi täitmise juhend
Ettemakse prognoosi vorm
Ettemaksetaotluse vorm
Ettemaksu tõendamise taotluse vorm
Puhkuste inventuur Toetuse saajal tuleb tabeli sisu korrektsus kinnitada allkirjaga.
Tegevus-, aasta- ja lõpparuande vormid toetuse saajatele meetmete kaupa
Tööajatabeli näidis
Väljamaksetaotluse kulude loetelu ERF
Väljamaksetaotluse kulude loetelu ESF
Väljamaksetaotluse vorm
Väljamaksete prognoos