Riigihangete eelkontroll

Soovitame toetuse saajatel SF vahenditest rahastatud projektides rahvusvaheliselt läbiviidavate riigihangete dokumendid saata rakendusüksusele eelkontrolli. 

Riigihangete alane eelkontroll toimub kirjalikult kuni 10 tööpäeva jooksul olenevalt esitatud dokumentide mahust ja hankeobjekti keerukusest ning lisadokumentide esitamise vajadusest.

Eelkontrolli saab küsida mitmes etapis:

  • enne hanketeate avaldamist registris
  • enne hankes otsuste tegemist
  • enne hankelepingu muudatuste tegemist

Riigihangete eelkontrolli tulemuste kohta anname toetuse saajale tagasiside ja soovitused hankedokumentide või hankelepingu muudatuste kohta.

Riigihanke menetluse läbiviimise ning hankelepingu muutmise õiguspärasuse eest vastutab hankijana toetuse saaja.

Riigihangete eelnõustamise kohta saab lisainfot Margit Toomsalult meiliaadressil margit.toomsalu@archimedes.ee.