NUTIKAS edulugu: Selfdiagnostics OÜ

Eesti ettevõte Selfdiagnostics OÜ toob tavakasutajatele koju laboratoorse täpsusega meditsiinilise analüüsi ja pakub maailma väikseimat PCR-tehnoloogia rakendust. See ainulaadne toode sillutab teed suurtele muudatustele meditsiiinis pakkudes uudset võimalust patsientidele, kes saavad nüüd võtta ise esimesi samme haiguste diagnoosimiseks.

“Tervishoiuprobleemid on silmatorkavad ja teenused selles valdkonnas pole kindlasti nii kättesaadavad inimestele kui peaks olema. Inimesed on harjunud üha rohkem oma tervisega seotud otsuseid ise vastu võtma. Tänapäeval püüavad inimesed ise teha esimese sammu, et mõista milles on probleem ja kuidas seda ravida.” ütleb Selfdiagnostics OÜ asutaja ja tegevdirektor Marko Lehes.

Selfdiagnostics OÜ on 2008. aastal loodud teadus- ja arendusettevõte, mille eesmärgiks on arendada ja tuua turule tervismurede ennetamiseks või kontrolli all hoidmiseks vajalikud teenused ja tooted.

Loe Marko Lehese intervjuud Connected Health lehelt.

Projekti nimi: Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid)
Toetuse saaja: Selfdiagnostics OÜ
Teostaja: TÜ Tehnoloogiainstituut
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks.
Toetuse summa: 1 616 013 €


“Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” (NUTIKAS) on toetusmeede, mida jagab SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga eesmärgiga toetada ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Meetmest taotletav toetus aitab Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte, mis sobituvad nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

NUTIKAS toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.