Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Struktuuritoetuste agentuur

A Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille on riik suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. Täpsemalt menetleb rakendusüksus projektitaotlusi, nõustab nii toetuse taotlejaid kui ka juba toetust saanud projekte ja maksab välja toetusraha.

Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot.

Uuel perioodil 2014 kuni 2020 on teadusele ja kõrgharidusele planeeritud

Euroopa Liidu struktuuritoetusi eraldada summas 359 miljonit eurot.

Toetused teadusele ja kõrgharidusele on perioodil 2014-2020 suunatud Euroopa Regionaalarengufondist. Toetatakse nii investeeringuid ja aparatuuri kui ka otseselt inimestega seotud tegevusi.

1. aprillist 2020 hakkab kehtima muudatus, mis on osa riigireformi elluviimise kavast: SA Archimedese ja SA Innove rakendusüksuse funktsioonid tuuakse üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK). Senised SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri töötajad asuvad tööle Riigi Tugiteenuste Keskuse Tartu kontoris aadressil Sõbra 56.