Teadusaasta

2011/2012 tähistatakse Eestis teadusaastat!

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös partnerorganisatsioonidega kuulutas 2011./12. õppeaasta teadusaastaks.

Teadusaasta jooksul toimuvad mitmed sündmused akadeemilistes asutustes, koolides, huvikoolides, ettevõtetes ja seltsides. Näiteks toimuvad põnevad konkursid, tehnoloogiaprojektid, konverentsid ning neid esile tõstev katuskampaania meedias.

Teadusaasta eesmärkideks on:

  • Populariseerida loodus- ja  täppisteadusi ja  tehnoloogiat ning innovatsiooni noorte hulgas
  • Teadvustada teadlaste ja inseneride olulisust ühiskonnas
  • Panna noori kaaluma tulevikku teadlase või insenerina
  • Tõsta Eesti avalikkuse huvi teaduse ja innovatsiooni vastu

Teadusaasta veebileht asub aadressil www.miks.ee.

buy meds online