Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taotlemise tähtajad

Apr
25
Thu
EMP/Balti teaduskoostööprogrammi kõrghariduse koostööprojektid
Apr 25 @ 4:00 pm – 4:00 pm

Programmi eesmärk on suurendada inimkapitali ning teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi koostööprojekte Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel.

Koostööprojektide eesmärk on panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse (intellektuaalne väljund), luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks või panustades kõrghariduse ja töömaailma integreerimisse. Samuti on eesmärk õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite lühiajalise õpirände võimaldamine. Projektid peavad sisaldama minimaalselt kaks partnerit: üks Eestist ja üks doonorriigist.

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/koostooprojektid

EMP/Balti teaduskoostööprogrammi kõrgkoolidevaheline õpiränne
Apr 25 @ 4:00 pm – 4:00 pm

Programmi eesmärk on suurendada inimkapitali ning teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi koostööprojekte Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel.

See tegevus toetab partnerkõrgkoolide töötajate ametialast arengut kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegiliste eesmärkidega, tõstab töötajate erialast ning õpetamise alast kompetentsi ning uuenduslikkust ja oskust õpetamise kvaliteeti parandada ning edendab Eesti ja doonorriikide kõrgkoolide vahelist koostööd. Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgharidusasutused.
Lubatud tegevused:
 Kõrgkoolide õppejõudude (mõlemas suunas) ja teiste partnerasutuste töötajate (suunaga Eestisse) õpiränne kõrgkooli õpetama
 Kõrgkoolide töötajate õpiränne partnerriigis toimuvale koolitusele (suunaga Eestist välja)

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/opirandeprojektid

 

May
1
Wed
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi tähtaeg
May 1 all-day

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures. Täpsem info meie välisõpingute lehekülgedel

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi tähtaeg
May 1 all-day

Rahvuskaaslaste stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel. Täpsema info meie Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi lehekülgedel

May
10
Fri
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
May 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Jun
10
Mon
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Jun 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Jul
1
Mon
Noore õpetlase stipendiumi tähtaeg
Jul 1 all-day

Noore õpetlase stipendiumi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide juures. Rohkem infot Noore õpetlase stipendiumilehekülgedel

Aug
10
Sat
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Aug 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Sep
10
Tue
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Sep 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Oct
10
Thu
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Oct 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1