Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taotlemise tähtajad

Dec
19
Wed
NUTIKAS III taotlusvooru lõpp
Dec 19 all-day

25. jaanuaril 2018 avasime tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru, mille maht on 15 miljonit eurot. Toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018 ning taotlusi saab esitada jooksvalt.

III taotlusvooru toetuse kogumaht on 15 000 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Lisainfo: http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/

Jan
10
Thu
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Jan 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Feb
5
Tue
Erasmus+ kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
Feb 5 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Õpirändeprojektides kutsehariduses toetatakse tegevusi:

kutseõppe tasemeõppe õpilaste või äsja lõpetanute praktikaks;

kutseharidustöötajate õpirändeks.

Kutseharidustöötajate õpiränne:

•) praktiline õppimiskogemus erialane praktika, töövarjuks või vaatluspraktikale minek

•) õpetamine välisriigi kutseõppeasutuses

Õpiränded peavad olema seotud saatva asutuse pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama asutuse vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Õpirändes saavad osaleda taotleva asutuse töötajad. Ettevõtete, avaliku või kolmanda sektori töötajaid on võimalik saata õpetama vastuvõtvasse kooli. Samuti on võimalik kutsuda mõne programmiriigi ettevõtte spetsialist oma kooli õpetama.

Täpsem info meie hariduse rahvusvahelistumise agentuuri veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-kutsehariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Erasmus+ täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
Feb 5 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse haridustöötajatele kolme tegevust:

  • praktiline õppimiskogemus töövarjuna jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis kolleegide igapäevatööd
  • haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil
  • õpetamine, koolituse/seminari läbiviimine vastuvõtvas asutuses

Õpiränded peavad olema seotud saatva asutuse pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama asutuse vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.

Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva asutuse töötajad.

Täpsem info veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-taiskasvanuhariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Erasmus+ üldhariduskooli töötajate õpirände taotlustähtaeg
Feb 5 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Üldhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse kolme liiki tegevusi haridustöötajatele:

•) praktiline õppimiskogemus töövarjuna jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis kolleegide igapäevatööd

•) haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil

•) õpetamine vastuvõtvas koolis

Õpiränded peavad olema seotud kooli pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama kooli vajadusi. Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva. Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva kooli töötajad.

Täpsem info veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/opiranne-uldhariduses

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Feb
7
Thu
Erasmus+ kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine (KA2) (Capacity Building in HE)
Feb 7 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamise alltegevust viib ellu Euroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA).

Kõik täpsem info meetme kohta EACEA kodulehel:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

Feb
10
Sun
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Feb 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis enne 10-ndat kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Feb
14
Thu
Erasmus Mundus ühisõppekavad kõrgkoolidele (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)
Feb 14 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Erasmus Mundus ühisõppekavad on rahvusvahelised õppekavad, mida viib läbi eri riikidest pärit kõrgkoolide konsortsium.

Erasmus + programmiga toetatavad magistritaseme ühisõppekavad Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) on kõrgetasemelised rahvusvahelised õppekavad, mille kaudu Euroopa Komisjon tunnustab kõrgkoole, mis tõstavad Euroopa kõrgharidusruumi atraktiivsust maailmas ning parendavad Euroopa Liidus pakutava magistriõppe lõpetajate pädevuste ja oskuste taset.

Taotlustähtaeg: 14. veebruar 2019 kell 13:00 (Brüsseli aeg: 12:00) projektidele, mis saavad alguse vahemikus 01.08.2019 – 31.10.2019.

Täpsem taotlemiseks vajalik info:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees_en

Feb
28
Thu
Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
Feb 28 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Kõrgkoolide ja ettevõtete vahelise koostöö alltegevust viib ellu Euroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA).

Kõik täpsem info Euroopa Komisjoni konkursikutses:

http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

Mar
1
Fri
Dora Pluss doktorantide õpirände stipendium
Mar 1 all-day

Dora Pluss programmi tegevuse 1.2 raames toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Stipendiumi on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks. 

Taotlemine ning stipendiaatide valik toimub ülikoolis, stipendiumi maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes. 

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/doktorantide-opirande-stipendium-t12