Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taotlemise tähtajad

Feb
20
Tue
Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlustähtaeg 20.02.2018
Feb 20 all-day

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Rohkem infot leiab SA Archimedese stipendiumite kodulehelt, võib ka pöörduda konkreetse stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole (annela.oona@archimedes.ee).

Feb
28
Wed
Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
Feb 28 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Kõrgkoolide ja ettevõtete vahelise koostöö alltegevust viib ellu Euroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA).

Kõik täpsem info Euroopa Komisjoni konkursikutses:

http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

Mar
1
Thu
Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumi tähtaeg 01.03.2018
Mar 1 all-day

Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid, suvekoolid. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust  välismaal viibimist. 

Tähtajad 2017/2018 õppeaastaks:

1. juuni 2017 (lähetused 1.07.2017 kuni 30.09.2018)

1. oktoober 2017 (lähetused 1.11.2017 kuni 30.09.2018)

1. detsember 2017 (lähetused 01.01.2018 kuni 30.09.2018)

1. märts 2018 (lähetused 1.04.2018 kuni 30.09.2018)

Stipendiumi taotlemiseks vajalik info on leitav aadressil http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-valislahetuste-stipendium

Kristjan Jaagu välissõidu stipendiumite kontaktisikuks Sihtasutuses Archimedes on Evelin Einla-Polluks (e-mail: evelin.einla-polluks@archimedes.ee, tel. 699 6496).

Mar
21
Wed
Erasmus+ strateegilise koostöö projektide taotlustähtaeg
Mar 21 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg-, täiskasvanuhariduse ja noorsootöö valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Strateegilise koostöö peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Täpsem info meie hariduse rahvusvahelistumise agentuuri veebilehel: http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo

NB! Kõik Erasmus+ taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Apr
26
Thu
Noortevaldkonna Erasmus+ taotlustähtajad
Apr 26 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Noortevaldkonna projektitaotlusi on võimalik esitada KOLMEKS TÄHTAJAKS AASTAS.

Need on:

  • 15. veebruar
  • 26. aprill
  • 4. oktoober

Taotlus peab olema esitatud tähtaegselt. Mida varem tegutsed, seda rohkem närvirakke jääb hiljem projekti elluviimiseks. Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta, nt on abikõlbmatud projektid, mis on esitatud ka 1 sekund hiljem ehk kell 13.00.01.

26. aprilliks on võimalik esitada projektitaotlusi kolmes kategoorias:

  • Noorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1)
  • Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (KA2)
  • Noorte osalusprojektid (KA3)

Noorte ja noorsootöötajate õpiränne (KA1) ja noorte osalusprojektid (KA3) projektid peavad algama vahemikus 1.08.-31.12.2018.

Strateegilise koostööga seotud projektid noortevaldkonnas (KA2) peavad algama vahemikus 1.09.-31.01.2019.

Rohkem infot:
http://noored.ee/rahastus/taotlemine/taotlustahtajad/

 

 

Dec
19
Wed
NUTIKAS III taotlusvooru lõpp
Dec 19 all-day

25. jaanuaril 2018 avasime tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru, mille maht on 15 miljonit eurot. Toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018 ning taotlusi saab esitada jooksvalt.

III taotlusvooru toetuse kogumaht on 15 000 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Lisainfo: http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/