Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taotlemise tähtajad

Apr
1
Sat
Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal
Apr 1 @ 11:45 pm – 11:45 pm

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga koolitada järelkasvu Eesti kõrgkoolide õppejõududele ja teadlastele ning suurendada doktorikraadiga spetsialistide osakaalu Eesti avalikus sektoris ja ettevõtetes. Konkurss on avatud kõigile, kes alustavad või jätkavad magistri- või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikooli juures.

Rohkem infot:  http://haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-kraadiope-valismaal

May
17
Wed
Kutsehariduse õpirände harta taotlemine
May 17 @ 5:30 pm – 5:30 pm

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse kutseõppeasutusi, kes on olnud edukad kvaliteetse õpirände korraldamises oma õpilastele ja töötajatele ning julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, kuid samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

 

 

Kes saab harta taotluse esitada?

Kutsehariduse õpirände harta taotluse võib esitada:

• Eestis asutatud organisatsioon, mille tegevusvaldkond on seotud kutsehariduse või -koolitusega. Taotluse  esitab organisatsioon individuaalselt soovides saata õpirändele oma õpilasi ja haridustöötajaid.
• konsortsium, mis koosneb vähemalt kolmest kutsehariduse valdkonnas tegutsevast Eesti asutusest. Taotluse esitab üks konsortsiumi liikmetest (koordinaator) ülejäänud liikmete kirjaliku volikirja alusel. Kõik konsortsiumi liikmed saavad saata õpirändele vaid oma organisatsiooni õpilasi ja haridustöötajaid.

Milline on harta taotlemise ajakava?

Taotluste esitamise tähtaeg: 17.mai 2017
Harta taotluste hindamine: juuni-august 2017
Harta omanike väljakuulutamise: septembri lõpp 2017